مزارشريف – به گزارش سایت همایون بنقل از(پژواک، ٣ ثور٩٦): عطا محمد نور والى بلخ مى گويد که انتقام حملۀ قول اردوى شاهين را به کمک خداوند(ج)، از طالبان مسلح مى گيرد.

طالبان مسلح، دو روز قبل(اول ثور) در جريان نماز جمعه، بر قوماندانى قول اردوى شاهين ولايت بلخ حملۀ گروهى انجام دادند، که به اساس معلومات تازه ١٣٥ تن کشته شده و بيش از ٦٠ تن در آن جراحت برداشته اند.

عطا محمد نور والى بلخ، به تاريخ(٣ثور) در يک نشست زنان که در مزار شريف برگزار گرديده بود، با لهجۀ تهديد آميز به طالبان گفت که انتقام اين حمله را به کمک خداوند(ج) مى گيرد.

او افزود: “از هر قطرۀ خون جوانان کشته شدۀ خود دفاع مى کنيم.”

موصوف، حمله کنندگان بر قول اردوى شاهين را وحشى صفت و حيوان صفت خوانده و گفت که آنها با معيار هيچ دين و انسانيت برابر نيستند.

عطا محمد نور گفت اين مهاجمان با دست هاى ناپاک خود، به اساس دستور باداران شان، بالاى جوانانى حمله نمودند که به نماز جمعه ايستاده بودند.

سخنگوى والى بلخ افزود که دشمنان، توان جنگ رويارو با نيروهاى مسلح را ندارند، هميشه که در جنگ سربلند کرده اند، سرکوب شده اند.

در اين نشست، انجنير محمد خان معاون اول رياست اجرائيه و وزير امور زنان نيز اشتراک داشتند.

Advertisements