پایگاه نیروهای خارجی در ولایت خوست حوالی چاشت امروز هدف حمله انتحاری قرار گرفت.

یاور قوماندان امنیه این ولایت در گفتگو با خبرگزاری افق این رویداد را تایید کرد و گفت این حمله ناشی از موتر بمبگذاری شده یک انتحار کننده بوده که در میدان کهنه خوست بر قرارگاه نیروهای خارجی به نام «کمپین» حمله نموده است

.

او همچنان گفت که محل این رویداد در محاصره نیروهای خارجی بوده و به کسی اجازه نمی‌دهند که در آنجا نزدیک شوند.

این منبع افزود که هنوز از تلفات این حادثه معلومات در دست نیست

.

Advertisements