ohammad Mohsen Djamshid and Masoodomid Ahmadi shared ‎خبر تازه‎’s video.

ویدیو تازه :
از دیدارهای مردمی خانه احمد ضیا مسعود نشان دهنده وخامت او و آقای غنی است.
در این فلم می بینید که مردم از وی چه میخواهد تا اجازه بدهد؟؟؟

Advertisements