فاروق وردک که مشهور به دزد معارف افغانستان میباشد,بجای زندان ,راهی پارلمان گردید

فاروق وردک ,که یکی از جواسیس شناخته شده و بدنام ای اس اس پاکستان و عضو ارشد حزب اسلامی آدمکشان و راکت پرانهای ,گلبدین حکمتیار میباشد,
با آصف ننگ یکی ازغلامان دیگر حلقه بگوش ای اس ای پاکستان,در دوران طلایی بازسازی افغانستان در زمان کرزی
یکی بحیث وزیر و دیگری بحیث معین وزارت معارف ,که از وزارت های مهم و کلیدی کشور میباشد ,تعیین شدند.
مطابق دساتیر و توصیه های, ای اس ای پاکستان, وظایف این دو جاسوس منفور , و مزدور عبارت بودند از :
جلوگیری از رشد ,انکشاف و توسعه معارف و با سواد شدن اولاد وطن بود , که آنها این وظیفه را موفقانه انجام دادند.
مطابق گزارشات تیم مفتشین امریکایی (سیگار ),
اضافه تر 800 میلیون دالر ,پول های بازسازی مکاتب کشور , توسط این خاینین ملی ,دزدی , چور و غارت شده است ,و از معاشات ,معلمین خیالی ,و مکاتب خیالی,برای آنان راپورها و گزارشات جعلی اراهه میشد , که این عمل آنها جرمی بوده و قابل مجازات میباشند.
اماریس جمهور کشور با وجود آگاهی از خیانت های آشکار و شواهد انکار ناپذیری از دزدی ها و غارت این وزیران مفسد, بجای بازرسی ,مجازات و فرستادن آنان به عقب سلول های زندان ,یکی را بحیث مشاور ,و دیگری را بحیث والی فراه مقرر نموده ,و حتی فاروق وردک را درین اواخر بحیث وزیر دولت در امور پارلمانی تعیین‌ نموده است
که این عمل ناسنجیده شده ریس جمهور در مخالفت به قانون اساسی و در ضدیت با منافع ملی قرار داشته ,شرمساری بزرگی برای حکومت فاشیستی ارگ نشینان ,و تیم فاشیستی قبیله سالاران در قبال خواهد داشت .
گرفته شده از فیس بوک خلیل دلارام

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط‎

فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی شد

کابل / به گذارش سایت همایون بنقل از8 صبح، کابل: اشرف غنی رییس جمهور کشور، با صدور فرمانی فاروق وردک وزیر پیشین معارف را به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی برگزیده است.

فاروق وردک که در دوره حکومت پیشین در پست‌های مهم از جمله وزارت معارف کار کرده، به فساد مالی و اداری گسترده در این وزارت متهم است.

هم‌چنین آقای غنی فرمان دیگری برای ایجاد وزارت جدیدی تحت نام «وزارت دولت در امور توریزم» صادر کرده و غلام‌نبی فراهی را به عنوان وزیر این وزارت تازه تأسیس مقرر کرده است. آقای غنی در فرمان خود گفته است که «وزارت دولت در امور توریزم به منظور توسعه و گسترش توریزم، جذب سرمایه و معرفی آثار باستانی کشور تأسیس می‌شود.»

رییس جمهور غنی با صدور حکمی فیض‌الله ذکی معاون پیشین شورای امنیت ملی را به عنوان نامزد وزیرر وزارت کار و امور اجتماعی معرفی کرده است. قرار است آقای ذکی به منظور گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شود.

رییس جمهور در حکم دیگری عبدالکریم خدام را به عنوان والی سمنگان معرفی کرده است.

Advertisements