احمد ضیا مسعود تاوان اشتباه یکجا شدن اش را با تیم اشرف غنی می پردازد درحالیکه من هشدار داده بودم که با این تیم یکجا نشود، چرا که ره به جایی نخواهد برد

احمدضیا مسعود، روز قبل در یک نشست خبری در خصوص حکم عزل خود از سوی ریاست جمهوری به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در حالی از سمت اش برکنار می شود که در این اواخر در برخی از محافل سیاسی از عملکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد می کرد اما در فرمان جدید رییس جمهور مبنی بر برکناری وی، توضیحاتی ارایه نشده است.

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رساني افغانستان، احمد ولی مسعود رییس بیناد شهید مسعود در گفتگو با “تحول،” می گوید: همانطور که از سال ها قبل پیش بینی کرده بودم، حکومت دارد به طرف فروپاشی سیاسی می رود و شیرازه کشور هم با شیرازه نظام ضعیف تر می شوند یعنی رییس نظامی که نمی تواند اعضای نظام را باهم یکجا نگاه دارد، نمی تواند نظام را به صورت واحد نگاه دارد.

وی، حکومت را حکومتی تمامیت خواه می داند و می گوید: سرنوشت معاون اول رییس جمهور، جنرال دوستم را دیدیم. روابط رییس دولت را رییس حکومت را می بینیم، مساله نماینده خاص رییس جمهور را می بینیم. در واقع چارچوب دولت با همین ترتیبی که هست در حال از هم پاشیدن است و این هم ضعف رهبری را نشان می دهد و متاسفانه کشور ما یکسره به سمت بی ثباتی پیش می رود.

مسعود می افزاید: اشرف غنی، یک شخصیت قدرت محور است، هیچ کسی دیگر را قبول نمی کند و بیشتر می خواهد که قدرت را متمرکز بسازد و در محور خود انحصار طلب است. وی حتی از نام قوم هم به خاطر تمامیت خواهی استفاده می کند و مطمینا نمی تواند حتی به قوم خود خدمت کند. اشرف غنی، همواره تلاش می کند که در میان اقوام مختلف افغانستان بتواند یک نوع تقابل را بوجود آورد و حتی میان اقوام، میان گروه های مختلف شکاف هایی را ایجاد کنند، در حالیکه این کشور به جمع کردن و وحدت نیاز دارد.

مسعود، معتقد است حکومت، خود را فقط دلگرم به حمایت خارجی ها کرده و از حمایت افراد داخلی دور شده و افزودحکومت در واقع به یک بن بست سیاسی رسیده است، یک رکود اقتصادی در اینجا حکم فرما است، مشکلات امنیتی زیاداست، شما در هر بعد این کشور یک مشکل را می بینید که بسیار جدی هم هست و یگانه پیامی که حکومت به مردم می دهد این است که می گوید ما یک تعداد دوستان خارجی داریم که برای ما پیام می آورند و از ما حمایت می کنند. یعنی حاکمیت با یک بحران مشروعیت مردمی، بحران مشروعیت کارآمدی و حتی بحران مشروعیت شرعی، حقوقی و کاری مواجه است و فقط تنها چیزی که برای نشان دادن به مردم دارد این است که ما ازطرف کشورهای بین المللی حمایت می شویم و به این ترتیب می خواهد توجیح کند که راه ما درست است. در حالیکه مشکل افغانستان، مشکل آمریکا نیست بلکه مشکل خود مردم افغانستان است و باید به اینها برسند، من فکر می کنم که هم مشکلات زیاد شده و هم کشور به سمت بی ثباتی می رود. قطعا اطمینان ندارم که این رهبر، بتواند کشور را به ثبات برساند. خصوصا که کمتر از دوسال از عمر این حکومت مانده و ممکن نیست که بتواند وضعیت را به ثبات برساند. پس حتما نیروهای سیاسی در یک اجماع فکری باید یک کار اساسی در این مورد انجام دهند چرا که از حکومت دیگر انتظاری نمی رود. حکومت طوری به پیش میرود که تفکر ملی و هم پذیری وجود ندارد و این کار برای آینده کشور خطر ناک است.

مسعود، در خصوص عزل برادرش مسعود از سمتش بیان داشت: برادرش احمد ضیا مسعود تاوان اشتباه اش را می پردازد و رییس جمهور در یک تصمیم شتاب زده وی را از مقام اش برکنار کرده است. چندین بار به ضیا مسعود هشدار داده بودم که با تیم آقای غنی یکجا نشود، زیرا این تیم هیچ اراده برای یکجا شدن تمامی جریان ها ندارد.

وی افزود: احمد ضیا مسعود تاوان اشتباه یکجا شدن اش را با تیم اشرف غنی می پردازد درحالیکه من هشدار داده بودم که با این تیم یکجا نشود، چرا که ره به جایی نخواهد برد اما امید وارم، آینده طوری باشد که وضعیت حکومت و کشور توانایی همپذیری را داشته باشد.

احمد ولی مسعود، اضافه می کند: در حال حاضر در سیاست حکومت تفکر ملی حاکم نیست و سیاست دولت یک سیاست ملی نیست که این کار برای آینده کشور خطرناک بوده می تواند.

آقای مسعود تاکید می ورزد که کشور در وضیعت دشواری قرار دارد و کشیدگی میان جریان ها و احزاب مردم را مایوس ساخته و اگر این چالش ها از میان برداشته نشود، سرنوشت مردم به آِینده تاریک نزدیکتر خواهد شد

+++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

مسعود نمی خواهد قربانی سیاست اعمار فشار شود
اصلاحات مستلزم قدرت، صلاحیت اجرایی و داشتن امکانات است و آنچه مردم از مسعود انتظار دارند در صلاحیتی است که رییس جمهور برای خود منحصر کرده است
برکنار شدن نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته است، چنانچه رییس اجرایی کشور از آن اعلام بی خبری می کند و رییس دفتر معاون اول رییس جمهور نیز گفته است که اگر جنرال دوستم مانع نشود، مردم آماده دست زدن به هرگونه حرکت های عدالت خواهی هستند . در این بین احمد ولی مسعود رییس بیناد شهید مسعود گفته است که احمد ضیا تاوان اشتباه یکجا شدن با تیم غنی را می پردازد.

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رساني افغانستان،رحمت الله بیژن پور، سخنگوی نماینده پیشین رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در برنامه “فراخبر” در خصوص دستاوردهای احمد ضیا مسعود در پستش گفت: مسعود به مثابه متصدی اصلاحات و حکومتداری خوب در نظام موتلفه سیاسی که در یک تفاهمنامه سیاسی بوجود آمد در واقع در یک پست غیرمتعارف از سوی رییس جمهور موظف شد.

بیژن پور گفت: مسعود در شرایط خاص و در حد تشریفات وظایفش را به اجرا گذاشت اما در عدم صلاحیت های اجرایی، تشکیلاتی و بودجوی نمی توان اصلاحات را تطبیق کرد. اصلاحات مستلزم قدرت، صلاحیت و داشتن امکانات است و آنچه مردم انتظار دارند در صلاحیتی است که رییس جمهور برای خود منحصر کرده است. وقتی صلاحیت های اجرایی و بودجودی نباشد، چه را می خواهید اصلاح کنید!

سخنگوی نماینده پیشین رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب افزود: تغییر و تعویض کادرها، مساله تعدیل و تطبیق پروژه ها، سیاست های انتقالی در باب اقتصادی، تطبیق یک سلسله سیاست های رفاهی مربوط به صلاحیت هایی است که در اختیار احمد ضیا نبود و در اختیار محمد اشرف غنی است.

وی، در خصوص دستاوردهای مسعود در پست امور حکومتداری خوب اظهار کرد: مسایل خرده در حد صلاحیت های کارهای نظارتی، ارزیابی، مشورتی، پالیسی سازی، تقنینی و مسایل اجرایی با ادارات انجام شده است و در رابطه با مساله بهبود وضعیت کاری، همکاری در رابطه با پالیسی سازی، پیشبرد امور تخنیکی کارها کاملا صورت گرفته است و گزارش 160 صفجه ای کامل از روند کار ارایه شده است.

بیژن پور دربار دلیل ناکارامدی ارگ برای برکناری مسعود بیان کرد: این واقعیت نیست. آن کسیکه موفق نبوده صدر نظام است. فقر فزاینده در کشور، عدم اجراییات و توده های عظیمی از مردم که سفره هایشان ننگین شد و رنگین نشد مشکلاتی است که مسوولین نظام در آن ناکام شدند.

این آگاه مسایل سیاسی افزود: از آغاز تشکیل تیم تحول و تداوم که آقای مسعود نیز در این تیم بود قرار بود افغانستان از گرایشات قومی به یک گرایش مشترک گذار کند و بر طبق همین منطق کار می شد، اما پیامد طور دیگری شد، بجای شکل گرفتن دولت ملی، گرایشات منحط قومی شکل گرفت و دولت یک نوع تبار گرایی بسیار مزمن را در سیاست هایش مورد تشویق قرار داد.

سخنگوی مسعود در رابطه با دلایل پنهان برکناری وی از پست امور اصلاحات تصریح کرد: تیم حاکم موجود با نقد وضعیت از سوی افراد مربوط به دولت هیچگونه تحملی را نشان نمی دهد و بی تابی می کند. مسعود نیز از آغاز کار در رابطه با ظهور برخی مسایل مخالفت خود را نشان داد.

وی، در همین مورد اضافه کرد: سفر به شش ولایت شمالی، جلسات باز مردمی و صحبت درباره مشکلاتی که میان مردم و حکومت فاصله ایجاد کرده است، نبود اشتغال، بیکاری، مهاجرت جوانان، سرگردانی ها و ده ها مشکل دیگر که بیداد می کند، باعث شد که مسعود به مثابه متصدی اصلاحات از نظامداری کنونی انتقاد کند و شاهد هستیم که این انتقادات تحمل نشد.

بیژن پور، درخصوص اینکه اگر مسعود صلاحیت های اجرایی ندارد چرا اصرار بر ماندن در موقفش را دارد بیان کرد: اصرار بر سر ماندن در پست نیست. اصرار بر سر اقداماتی است که قانونی و موجه نیست و وی نمی خواهد قربانی سیاستی بشود که براساس اعمال فشار است.

این آگاه سیاسی می افزاید: در دو و نیم سال کار با رییس جمهور، هیچ جلسه مشترک، مشورت و هدایتی از جانب آنها تشکیل نشد و جز کارشکنی، توطئه، تعطیل کردن کار، بهانه سازی، انحطاط و منحصر کردن اختیارات وجود نداشت. کارهایی که دستگاه ریاست جمهوری با مسعود کرد، باید خیلی پیش از این، این وضعیت پیش می آمد و ایشان متارکه می کردند.

سخنگوی مسعود، درخصوص هشدار مسعود بر بوجود آمدن بی ثباتی سیاسی بیان کرد: بحث بر سر این است که وضعیت افغانستان خیلی شکنده است، از یک طرف طالبان و داعش که متاسفانه حس مشترک با برخی افراد در دستگاه نظام دارند به نحوی وضعیت و حاکمیت را تهدید می کند و چیزی نمانده است که ما از قالب و غارهایی که خودمان ساخته ایم بیرون شویم و فرار کنیم.

وی بیان کرد: هشدار مسعود، هشدار نیست بلکه واقعیتی است که باید درکش کرد. در کدام شکل از ثبات سیاسی قرار داریم! انتظار بحران بیشتر از این را نمی توان داشت، بحران مسایل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نمی توان محاسبه کرد. این اقدام نابجا باید پس گرفته شود، مسعود خود بعد از مذاکره با تیم اش اگر لازم باشد خود داطلبانه کنار خواهد رفت.

بیژن پور افزود: تلاش و اقدامات منحط گرایی و گروه گرایی در ارگ ریاست جمهوری، دولت را به پایان نخواهد رساند. اظهارات مسعود جنگ داخلی نیست بلکه فروپاشی برخاسته از تمامیت خواهی و انحصار طلبی بیش از حد است چرا که هر شریک قدرتی این مسایل را تحمل نمی کند

Advertisements