استاد عطا نور هم برکنار شد

ساعات پیش عطا محمد نور از ولایت بلخ برکنار شده است و ظاهرن به حیث ریس ستاد نیروهای مسلح/درستیزوال (پست تشریفاتی دوستم در زمان کرزی ) تعین شده و قرار است بجای او یکی از دونفر بریالی یا عظیمی تعیین گردد که هنوز مشخص نشد. هارون سمرقندی

Advertisements