سلیم «علیزاده»
واقعن افغانستان اخیرن از جانب امریکا و متحدین ان باری دیگر مورد بازی های سیاسی و منفعت جویانه شان قرار گرفت است تا بتوانند پلانهای استراتیژیک و دراز مدت خویشرا در کشور به سر رسانند.
این در حالیست که مرکز تروریستی را از پاکستان به افغانستان انتقال میدهندو سعی میورزند افغانستان را مرکز تروریستی جهان بسازند . مردم ما واقعن دیگر ازین بازی های سیاسی ( موش وپشک) خسته اند . دیده میشود که به سوالات مردم ما پاسخ دقیق ازجانب هیچ مقام دولتی ارایه نمیگردد . اگر خواسته باشیم این معضله حیاتی را که پاسخ به ان تعلق به سرنوشت نتنها نسل فعلی بلکه به نسلهای بعدی ما نیزحایز اهمیت است ، بیشتر موشگافی کنیم بدان باور میشویم که شفافیت لازم از شناخت دوست و دشمن مردم افغانستان رهکار حکام دولتمردان فعلی کشور نیست . عدم شفافیت در سیاست روزمره سیاسیون کشور خود باعث میشود تا با گذشت هرروز این سولات و چرا ها ازدیاد یابد و تراکم کند . راه ساده و حقیقت جوی اینست تا این چرا ها رادر شرایط کنونی با هموطنان
خویش در میان گذاشته یک به یک بشماریم:
چرا چنین مراکز تروریست پرور مثل طالب داعش درافغانستان روز به روز وسعت میابد و در حال انکشاف است ؟
چرا هیچ یک از رسانه دولتی تاحال اینگونه مراکز را افشا نکرده ، مردم را از ان بیخبرگذاشته شده اند ؟ انتقادات بیشماری بالای رسانه ها شخصی وارد میشود ولی تلویزیون ملی افغانستان که یگانه منبع نشراتی دولت و حکومت است چه نقشی را در مورد تاکنون ایفا کرده ؟
چرا به ملاهای تربیه شده پاکستان وایران دست و زبان باز داده میشود ، تا برضد منافع ملی کشور با استفاده از منابر مساجد علیه سربازان وطن که درخط اول میرزمند و قربانی میدهند تبلیغات سوء نمایند ؟ ( عده ی از استادان فاکولته شرعیات به مبلغین مستقیم طالبیزم تبدیل شده بی هراس فعالیت دارند، اما معاش شان را دولت میپردازد )
چرا طالبان که بالفعل با سلاح ،مهمات و واسکت های انتحاری از طرف نیروی امنیتی کشور دستگیر میشوند، به جرم و جنایات خویش نیز اعتراف دارند از طرف روئسا ی دولتی و حکومت رها میشوند ؟
چرا دولت دریک حالت خلای قدرت ، خنثا و فاقد عمل قاطعانه به سر میبرد وتحت نام حکومت وحدت ملی به نمایش گذاشته شده است ؟
چرا ریس جمهور وزرا دولت را اعلان نمیکند، امروز را به فردا محول میکند منتظر چه و کدام مصلحت است ؟
چرا درمقابل این همه کشتار ها و انتحارات که از مدت دو ماه شدت بیشتر یافته ،دولت هیچ عمل قاطع که بتواند سربازان و مدافعین وطن را روحیه دهد ومردم را رهنمایی کند تا حد اقل با یک راهپیمایی برضد چنین اعمال صدا بلند کنند اقدام نمیکند ؟ ایا این عمل به گونه ی به رسانه های خارجی پیام مردم ما را نمیرساند که مردم افغانستان واقعا چه میخواهند؟ (اقای ریس جمهور بایک چیغ نمایشی که ( بس دی) همه را خلاصه و بسنده کرد.
2_قرارکه پسمنظر و تجارب ازگذشته نشان میدهد سیاست جدید افغانستان در واقع با نزدیکی به پاکستان ودوری از کشور دوست هند پیش میرود .پاکستان با عجله جناب اشرف غنی را به کشورش دعوت نمود برعلاوه دیدار با نوازشریف ، مولانا فضل الرحمن (فضلو) وسرتاج حسین ملاقات اصلی وهدف اصلی دیدار قومندان اعلی ارتش پاکستان اقای راحیل بود که با در های بسته صورت گرفت .محتویات ان افشا نشد ولی گمان ها و انعکاسات سفر نشان داد که ملاقات ها به نفع افغانستان نبود، شکی وجود ندارد که پلانهای قبلن تنظیم شده امریکا دارد اهسته اهسته عملی میشود . حادثه اخیر درپاکستان شامل ان پلانهای جدید است که بدون شک از طرف خودی ای اس ای سازماندهی شده و در اخرین تحلیل بد نامی افغانستان را پیشکش اذهان عامه میکنند
3_ پاکستان دراین کشتار چند هدف را نشانه گرفته است :
اول – حادثه توسط طالبان پاکستانی دریک مدرسه نظامی صورت گرفت و145 نفر از اطفال جانهای خود را از دست دادند اکثر این کشته شدگان اطفال نظامیان پاکستان بودند . سوال اینجاست که چرا نظامیان پاکستان را برای یک عمل بعدی برضد افغانستان تحریک کرد؟
دوم _ تمام کشته شده گان از قوم پشتون پاکستان بود . پاکستان دراثر عملیات قبلی خود که دروزیرستان نموده بود بسیاری از پشتون هارا مجبوربه ترک خانه وکاشانه های شان ساخته بودند ( انهم به هدف اینکه تروریستان به خاک افغانستان سرا زیر شوند ) که توام با تلفات وخسارات جانی ومالی همراه بود وپشتون ها شدیدن از حکومت و نظامیان پاکستان ناراض شده بودند.ای اس ای پاکستان با این عمل تروریستی خود که توام با تبلیغات وسیع و اماده گی قبلی بود با جرعت واطمینان قبلی که غنی برایش داده بود این اتهام را زیرکانه وارد کابل کرد ودر کل انگشت اتهام نا روا را بطرف مردم افغانستان درازکرد.
درنتیجه این بازی های شناخته شده ، نارضایتی پشتون های پاکستان را رفع، و خود را منافع اعلیا کشورش وانمود کرد. این تبلیغات ای. اس . ای که نبض جامعه پاکستان را در دست دارند انقدر موثر بود که پشتون ها را بیشتر احساساتی ساخته ، حتا یکی از ریش سفیدان ( چوبخطی)ازدیدن خون برای اولین بار شوک خورده درمیان جمعیت مردم اعلان کرد که من با زن وفرزند خود لباس انتحاری میپوشم و به افغانستان میروم … به این گونه تبلیغات مردم پاکستان را حکومت نظامی بار دیگر گروهگان گرفته برضد افغانستان تشویق و ترغیب میکنند
سوم _ استخبارات پاکستان با تبلیغات وسیع وبی بیناد سعی نمود تا سفر شخص اول ارتش پاکستان به افغانستان را به جهانیان وارونه جلو دهد و گویا وانمود نماید که این افغانستان است که مرکز تجاوز وتروریست هاست !!! با تاسف حکام افغانستان درمقابل این اتهامات بی اساس پاکستان خاموشی را ترجیع دادند و دستخوش مصلحت های قومی شدند (جریان صحبت های شان بی سر و صدا پخش شد و مردم ندانستند که اشرف غنی به همتا گله مند خویش چه گفت ؟ اینکه چرا صحبت های رئیس جمهور غنی باجنرال راحیل رسانه یی نشد معما ست که برای حل ان باید سوال کرد :
ایا رئیس جمهور با تسبح دراز تنها مطابق عادت سرشورانید ؟ دست به سینه گرفت یا از افغانستان ومردم افغانستان که دراین 40 سال هدف تروریست های پاکستان قرار دارد چیزی هم گفت؟ اقلن در این دو ماه حکومت به زعامت اشرف غنی صد ها نفر ازاثر حملات انتحاری توسط طا لبان ، القاعده ، شبکه حقانی که مراکز شان در خاک پاکستان است جان باختند حرفی به زبان اورد ؟
مردم افغانستان درین مدت منتظر عمل کرد با سنجش رئیس جمهور جدید بودند ولی کنون یقین حاصل نمودند که اشرف غنی در چنین شرایط دشوار افغانستان خیلی ضعیف و هنوز هم با تضرعات عمل میکند و دنباله رو حکومت کرزی است .
قبلن مساجد زیاد بنام تدریس دین دراصل تروریستی فعال بوده است که نمودنه انرا در ویدیو بالا میبینیم.
دیوار سازی پاکستان در خط دیورند یکی از پلانهای است بعد از اینکه تروریست ها همه از پاکستان داخل خاک افغانستان گردیدند و مسجد سعودی به بره برداری اغازکرد پاکستان انها را اجازه نمی دهد دوباره وارد خاک پاکستان شوند مرکز ان افغانستان باید باشد تنها توسط مدرسین ،ملا هاو افراد استخباراتی خود انها رامانند که درخاک خود تربیه میکردندهمکاری خواهندکرد با این دست اورد خود، مردم پاکستان رااز شر انها محفوط خواهند کرد و پاکستان ازنام بدی بحیث یک کشور تروریست پرور نیر نجات خواهد یافت . برای ذهنیت سازی مردم پاکستان عمل فعلی تروریستی را بنام افغانستان درمکتب نظامی خود انجام داد.
ولی ریس جمهور غنی و عبدالله مصروف چه اند ؟ برای این همه پلانهای پاکستان اگر شریک نیستند برای خنثا سازی ان چه کار را پیش میبرند ؟
امریکا و ناتو چرا سیل بین است و نمیگوید که افغانستان مرکز تررویستی نیست بلکه ما دراین 13 سال دریافتم که تروریست ها از خاک پاکستان میایند .
ملافضلو که جهاد را برضد افغانستان وقوت های امریکا ودیگر خارجی اعلان میکند چگونه دوهفته بعد به لندن سفر میکند وانگلستان برای ان ویزه میدهدواجازه دخول حاصل میکند .نتیجه این که امریکا انگلیس ، پاکستان روی یک پلان منظم مشترکن کار میکند اینکه رئیس جمهور غنی درراس قدرت و عبدالله عبدالله بحیث رئس اجرایی از خود پلان ندارند با پلانهای انها پیش میروند نشان دهنده انست که اینها هم شریک همان پلانها اند مردم افغانستان نباید از انها کدام تواقع دیگر داشته باشند.

Advertisements