امروز (عید )ایستر است

پیروان حضرت عیسی به این باور است که درین روز حضرت عیسی دوباره زنده شده است

عساکر جنگی رومی وابسته با یهودی مذهب وارد شهر اوراشلیم که عیسی در آن زندگی میکرد حمله نموده و جضرت عیسی را دستگیر با شکنجه می‌کشد

(مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی پس از اینکه به صلیب کشیده شده بود دوباره زنده شده

حضرت عیسی که نزد باورمدانش فرزند خداست از حمله لشکر یهودیان بر سرزمین اروشیلیم آگاهی یافته و مرگ خود را احساس میکند و شب جمعه به یاران خود از احتمال اسیر شدنش خبر می‌دهد

سحرگاه جمعه سربازان رومی حضرت عیسی را دستگیر کردند و به مقر فرماندهی بردند. حاکمان رومی اورشلیم، به تحریک «رؤسای کهنه و مشایخ قوم»، مسیح را پس از شکنجه و آزار فراوان، واداشتند که صلیبی سنگین را بر روی دوش تا بالای تپه جلجتا حمل کند.

مطابق روایت، در سومین روز پس از تصلیب، یاران و نزدیکان مسیح سپیده دم به مدفن او رفتند تا جسد را تدفین کنند، اما عیسی را نیافتند و دانستند که به سوی «خداوند» رفته است

بخشی از مراسم ایستر به نوروز مانند است درین روز پیروان حضرت عیسی بالای قبر ها می‌روند و با همدیگر غذا تناول می‌کنند و تخم ها رنگ می کنند
امان معاشر

Advertisements