اد وارد ا سنودن بازهم افشآ نمود ….
برگردان بفارسی – دکترصفوی
” امریکا تونل های خود ساخته خودرا درجلال آباد بمباران کرد…! “
اد وارد ا سنودن کارمند سابق دستگاه اسخباراتی اآمریکا در توییتر خود نوشت : این تونلی که امریکا آنرا درجلال آباد تخریب نمود قبلا به بود جه دولت امریکا برای امن بودن « مجاهدین » دراین منطقه ساخته شده بود. وی برای تایید این گفته خویش اتکاه به مقاله نیویارک تایمز میکند.
اسنودن میگوید ” این منطقه (تورا بورا) پایگاه قوی ودرضمن پیچیده است که برای مجاهدین آنزمان ساخته شده بود، که یک بخش منابع مالی اش توسط CIA تامین شده است . “. امریکا 15 عدد ازاین نوع سلاح را باخود دارد. منبع ریانوستی
Advertisements