پنج تن در یک حملۀ انتحاری در کابل جان باختند+ویدیو

به گفتۀ منابع، مهاجم انتحاری پیاده بود و مواد انفجاری همراه‌اش را در برابر دروازۀ ورودی اداره امور منفجر ساخت

منابع امنیتی به طلوع‌نیوز می‌گویند که در یک حملۀ انتحاری در برابر دروازۀ ورودی اداره امور و ریاست جمهوری کم از کم پنج تن کشته شدند و شماری نیز زخم برداشته اند.

این منابع می‌گویند که مهاجم انتحاری پیاده بود و مواد انفجاری همراه‌اش را در برابر دروازۀ ورودی اداره امور که در نزدیکی حوزۀ دوم امنیتی و وزارت دفاع ملی است، منفجر ساخت.

گواهان این رویداد می‌گویند که دو گارد ویژۀ محافظت ریاست جمهوری نیز مشمول کشته‌شده‌گان این رویداد استند.

در همین حال خبرنگاران می‌گویند که گارد ویژۀ ریاست جمهوری مانع گرفتن تصویر از محل رویداد شده اند و حتا تصویر شماری از تصویر برداران را نیز از کمره‌های شان پاک کردند.

.