ملک ستیز پژوهشگر مسایل بین المللی

ما پرچم داعش را برافراشته ایم!

 
دو و نیم سال پیش در جنب گروه حرفه‌ای، پژوهشی را پیرامون داعش انجام دادیم. پژوهش از سه بخش شکل گرفت: پیشینه و زمینه‌های شکل‌گیری داعش، هدف و تاکتیک‌های تنفرافگنی داعش و توصیه‌ها برای دولت‌های آسیب‌پذیر از داعش. بر بنیاد این پژوهش سه روش استراتژیک داعش در دولت‌های آسیب‌پذیر چنین شناسایی شدند:
– تقویت سکتوریزم یا فرقه‌گرایی مذهبی، قومی و فکری
– ایجاد تنفر در برابر تساهل، شکیبایی و هم‌دیگرپذیری
-تضعیف پایه‌های دولت‌های ملی و مدرن
 
این سه روش، دهلیز ورود سربازان سیه‌پوش داعش را به دولت‌های آسیب‌پذیر باز می‌کند.
من پس از ختم پژوهش و ماموریتم در خاور میانه، ویدیویی را به زبان فارسی برای هم‌میهنانم ارایه کردم که در رسانه‌های اجتماعی نشر شد. پژوهش ما سه توصیه را به دولت‌هایی‌که از داعش آسیب‌پذیر هستند پیش‌کش کرد:
– دیالوگ‌های ملی برای رسیدن به‌راه‌حل تناقضات قومی راه داعش را محدود‌تر می‌سازد.
– هم‌دیگرپذیری در میان فرقه‌های مذهبی و گروه‌های اجتماعی (به‌ویژه قومی)، نقش داعش را در ترویج تنفر مذهبی تضعیف می‌کند.
– دولت‌های پس‌از جنگ یا در حال بحران باید ارزش‌های ملی و منافع ملی را شناسایی کرده و شهروندان را برای حمایت از آن بسیج نمایند.
 
حالا اگر به‌ عمل‌کرد خود ببینیم، چنین به‌نظر می‌رسد که ما برای گسترش دامنه‌های داعش کار کرده ایم:
۱. سکتوریزم و فرقه‌گرایی را بیش‌تر از هر زمان دیگر دامن‌ زده ایم.
۲. هیچ‌ برنامه، قانون و یا پالیسی‌یی برای تساهل و هم‌گرایی شکل نگرفته است، برعکس ما شوونیسم را در روش‌های سیاسی و حتی حقوقی خود ترویج کرده‌ایم.
۳. در زمینهء ایجاد و استحکام پایه‌های دولت ملی و مدرن وضع ما خیلی بد است، ما فرهنگ ۵۰ فیصدی تقسیم قدرت را فدای نظام ملی و مدرن کرده‌ایم.
در واقع ما خود پرچم داعش را برافراشته ساخته‌ایم. به‌ باور من تا ما در این سه جبهه فایق نیاییم، سنگر نبرد به‌ شکست مواجه خواهد شد