پشتون های دیورند پرچم افغانستان را آتش زدند(عکس)

در پی افزایش تنش ها و منازعات پیش آمده در خصوص مرز دیورند، پشتون های آنسوی مرز در حمایت از پاکستان پرچم افغانستان را به آتش کشیدند. در کابل نیز طرفداران دیورند به حمایت از پشتون های پاکستانی راهپیمایی کردند.

پشتون های پاکستان

افغانستان پاکستان دیورند پشتون

پشتون های کابل حامی دیورند

پشتون های کابل حامی دیورند