به جــان ندارم چــوته نامــم فتــح خــان اســت

مــا به زور غــیرت افغــانی مــان خــاک پاکســتان را در نیــم روز تا دریای اتک فتــح میکــنیم

در جهان هستی و در زیر آسمان کبود نمی توان همه چیز را با ترازوی خشک منطق ارزیابی کرده حق و ناحق را از هم تشخیص داد.
تناول گوشت خوک نه تنها به دلیل وجود مکروب های مضره در آن حرام است که اگر چنین می بود گوشت خنزیر با امکانات مدرن بهداشتی امروزه تصفیه شده و حرام بودنش رفع می گشت اما روی علل دیگری که منطق خشک انسانی از درک آن عاجز است استفاده از آن گوشت باعث ضعف مردانگی و غیرت وایجاد سستی و بی همتی در انسان میگردد.

استفاده از بعض مواد غذایی دیگر نیز خواص خارق العاده و غیر قابل باور دارند که از لحاظ علمی هیچ دلیلی برای آن نمی تواند وجود داشته باشد که دال پاکستانی نیز در جمع آن غذا ها بشمار رفته و خوردن زیادش باعث زوال همت ، سستی ایمان و تخریب و تخریش غیرت و مردانگی میگردد.
هموطنان ما که مدتی در پشاور و اسلام آباد اقامت داشته اند شاید چنین اعلانات تجارتی را هنوز به خاطر داشته باشند :
” خونی اور بادی بواسیرکا علاج ، نامردی اور کمزوری کا علاج ” و همچنان به یاد داشته باشند که مردم هند و پاکستان آنقدر بزدل ، جبون و بی غیرت اند که فقط با شنیدن نام پتان یا افغان لرزه بر اندا شان افتاده فرار را بر قرار ترجیح میدادند که اینها همه اثرات تناول بیش از حد دال هندی یا پاکستانی بود.

حالا باید پرسید که افغانها این غیرت افغانی را که به وسیله آن اسکندر مقدونی را به فغان آورده ، لشکر انگلیس را تار و مار کرده و پوز خرس قطبی را به زمین مالید و از امریکا را هم می مالد و حالا با دست خالی وشکم گرسنه دعوی مالکیت خاک پاکستان تا دریای اتک را دارد به کدام وسیله و یا با خوردن کدام چیزی بدست آورده اند ؟
بهر صورت اگر این ماده مولده غیرت افغانی پیدا نگردد و جلو تولید و استعمال بیشتر آن گرفته نشود این یک تهدید جدی برای صلح جهانی خواهد بود و شاید هم نیروی تخریب کننده آن متوجه خود افغانها شده وخاک شان را بکلی از نقشه کره زمین پاک خواهد کرد.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

Advertisements