سفارت آمریکا 6 کارمند معتاد خود را برکنار کرد
مصرف مواد مخدر 6 کارمند سفارت آمریکا را از کار برکنار کرد.

به گزارش اسوشیتید پرس، سفارت آمریکا در کابل 6 کارمند خود را به دلیل استفاده و یا داشتن مواد مخدر برکنار کرده است.

وال استریت می نویسد که پس از مشاهده حالات غیر طبیعی و مست گونه در یکی از کارمندان این سفارت، بررسی در این خصوص آغاز شد و در نتیجه 6 کارمند این سفارت متهم به استفاده از مواد مخدر در داخل سفارت آمریکا در کابل شدند.