ظاهر عجیب یک سرباز عراقی در عملیات آزادسازی موصل را مشاهده می کنید

.

Advertisements