مجلس نمایندگان عبدالله حبیبی وزیر دفاع، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی کشور را استیضاح کردند

نمایندگان مجلس پس از فراخواندن سه مقام امنیتی در پی افزایش ناامنی‌های اخیر در کشور، به وزرای دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی رای اعتماد دادند.

به گزارش سایت همایون بنقل از خبرگزاری رشد؛ مجلس نمایندگان عبدالله حبیبی وزیر دفاع، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی کشور را استیضاح کردند.

مقامات امنیتی در نشست امروز به پرسش‌های نمایندگان پاسخ گفتند.

وزرای دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی در پی افزایش ناامنی‌های اخیر کشور از جمله حمله به شفاخانه نظامی کابل استیضاح شدند.

در نشست امروز عبدالله حبیبی با کسب ۱۰۶ رای تایید، ۸۸ رای عدم اعتماد توانست بار دیگر در مقام خود ابقا شود.

همچنین جنرال تاج محمد جاهد با ۱۳۰ رای تایید، ۷۵ رای عدم اعتماد توانست همچنان به عنوان وزیر داخله باقی بماند.

معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی نیز با ۱۲۹ رای تایید و ۶۶ رای عدم اعتماد همچنان ریاست امنیت ملی را به عهده دارد.

.

Advertisements