استقرار اس 400 روسی

در یگانه کشور آسیائی عضو ناتو

رویدادی مهم تر از همه پرسی قانون اساسی در حال شکل گیری در ترکیه است که اگر به واقعیت تبدیل شود، برای نخستین بار یک عضو پیمان نظامی ناتو مستقیما با روسیه ارتباط نظامی برقرار کرده و این سر آغاز شکاف در ناتوست. یا ترکیه را از ناتو اخراج خواهند کرد و یا حساب تازه ای برای اردوغان رئیس جمهور ترکیه باز خواهند کرد. این بحث از آنجا آغاز شده که در جریان سفر اردوغان به مسکو و دیدار طولانی و دو به دو با پوتین مسئله خرید سامانه اس 400 توسط ترکیه از روسیه مطرح شده و ظاهرا به تفاهم نیز رسیده اند. سامانه ای که روسیه تاکنون در یگانه کشوری که آن را مستقر کرده سوریه است و آن هم در یکی از پایگاه های نظامی روسیه در سوریه!

.

Advertisements