بازگشت روس ها به افغانستان

برای اجرای طرح های زیربنائی

دولت افغانستان همزمان با انتقاد از ناتوانی امریکا در تامین امنیت افغانستان اعلام کرد که از روسیه برای بازسازی ١٢٤ طرح كمك مالی خواسته است. خبرگزاری ایزوستیا به نقل از نمایندگان سفارت افغانستان در مسکو نوشت: اتاق بازرگانی اقتصادی افغانستان كه در سفارت افغانستان در مسكو كار میكند از مسکو خواسته است تا همانگونه که متخصصین شوروی طرح های زیادی را در افغانستان می ساختند روسیه اكنون هم میتوانند این طرح ها را بازسازی كنند كه در مجموع ١٢٤ طرح است.

از جمله این طرح ها ایستگاه برق در شهر پل خمری، كارخانه تعمیر اتومبیل جنگلك و دانشكده پلی تكنیك و كارخانه نان پزی در كابل و تونل سالنگ است

.

Advertisements