زمینه ساز حملۀ بیمارستان ۴۰۰ بستر به امر وزیر دفاع شامل دورۀ کار آموزی گردیده بود

منابع به آریانا نیوز میگویند، زمینه ساز و مهاجم اصلی حمله بر بیمارستان سردار محمد داوود خان نزدیک به پنج ماه پیش به امر وزیر دفاع ملی شامل دورۀ کار آموزی این بیمارستان شده بود.

اصل ماجرا بربنیاد گفته های منابع به آریانانیوز: “مهاجم اصلی و زمینه ساز حمله بالای بیمارستان، نزدیک به پنج ماه پیش پس از بررسی بورد تعیینات وزارت دفاع ملی به دستور وزیر دفاع و ضمانت دو کارمند دولتی به عنوان کارآموز به بیمارستان چهارصد بستر معرفی شده بود، در گذشته این کارآموز دانشجو در ننگرهار بوده است.”

این مهاجم که فعلا در بند امنیت ملی افغانستان قرار دارد، سه مهاجم دیگر را با موتر نوع کرولا به رنگ سرخ وارد بیمارستان میسازد و پس از بررسی در ایست بازرسی نخست وارد میشوند و موتر شان را در توقف گاه بیمارستان جابجا میکنند.

بربنیاد اطلاعات منابع: “مواد انفجاری با واسکت های انتحاری در بالون گاز جابجا در این موتر بوده و سلاح و مهمات هم در زیر چوکی های موتر جاسازی شده بود.”

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید، “پزشک کهنه کار بیمارستان چهارصد بستر و یک پزشک خانم از درون بیمارستان نیز با این مهاجمان همکاری داشته و ماموریت این خانم سپردن اطلاعات کامل بیمارستان از طریق تیلفون به مهاجمان بوده است.”

مهاجمان از در ورودی ساختمان ام آر آی با لباس داکتران وارد شده اند و با سر دادن الله اکبر به درگیری میپردازند، بعد تر هم از این راه که محافظ نداشته وارد منزل دوم ساختمان اصلی بیمارستان شده اند و به گفتۀ منابع، “تا منزل هفتم به کشتن داکتران، پرستاران، کارگران، بیماران و حتا کودکان با گلوله و چاقو پرداختند، اکثر بیماران را با چاقو از بین میبردند و اتاق های بسته را با پرت بمب دستی منفجر میساختند.”

منابع میگویند، ۲۵ دقیقه پس از آغاز درگیری یکی از مهاجمان خود را در در ورودی بیمارستان منفجر ساخت، بعد تر انفجار دوم در منزل دوم بیمارستان صورت گرفته و به تعقیب آن مهاجمان برای غافلگیر ساختن نظامیان، با هدایت کننده از راه دور موتر شان را منفجر ساخته اند.

بربنیاد اطلاعات “مهاجم اصلی روز پنجشنبه یعنی یک روز پس از رویداد در بند امنیت ملی قرار گرفته و روز شنبه هم پزشکی که در داخل همکار هراس افگنان بوده، بازداشت شده اما تا اکنون از خانمی که با مهاجمان همکاری داشته، سرنخی بدست نیامده است.”

منابع تایید می کنند، که هیچ فردی در این پیوند از بیمارستان چهارصد بستر بازداشت نشده است و تنها بخش کشف و استخبارات این بیمارستان و چند کارآموز پزشکی زیر تحقیق قرار گرفته اند.

اما این که چه گونه مهاجم اصلی از فلتر بورد تعیینات وزارت دفاع ملی گذشته بود، تاکنون روشن نیست اما وزیر دفاع ملی در تازه ترین دستور تمامی کارآموزان ملکی را از بیمارستان ۴۰۰ بستر بیرون ساخته است.

گزارشگر: باعث حیات
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
از پشت پرده حمله بر شفاخانه داوودخان باخبر شوید

-1
حمله در داخل شفاخانه طرح‌ریزی شده بود.
یکی از محصلین که دانشگاه از ولایت خوست، برای اجرای دوره ستاژ به این شفاخانه وارد شده بود، با مهاجمان کمک کرده است اما فعلا مفقود است و جسدش نیز در صحن حادثه نبوده است.
مهاجمین برعلاۀ تیرباران‌کردن برخی از مریضان، با کارد سرِ برخی‌ها را نیز بریده اند.
پس از آنکه قطعۀ خاص برای مهار کردن حمله به شفاخانه می‌آیند، اردوی ملی یک‌ و نیم ساعت اجازۀ آغاز عملیات به آنان نمی‌دهد.
مسوولین در قطعۀ خاص، با بیان اینکه آنان در مهارِ این‌ نوع حملات تجربۀ زیاد دارند، اعتراض نموده و سپس با تماس به لوی‌درستیز، آنان اجازۀ آغاز عملیات به‌دست می‌آورند.
مسوولیت کشف و استخبارات این شفاخانه، مربوط وزارت دفاع ملی می‌گردد که آقای عبدالمنان فراهی، مسوولیت این ریاست را دارد. حالا رهبری وزارت دفاع ملی به‌ ویژه مسوولان ریاست کشف و استخبارات این وزارت، باید به‌ ملت پاسخ بدهند.
با اینهمه تدابیر امنیتی، دشمن چگونه می‌تواند در شفاخانۀ نظامی، نفود پیدا کند؟
اردوی ملی، چرا حدود یک‌ و نیم ساعت، مانع آغاز عملیات قطعۀ خاص شد؟
نعیم نظری

2
رهبری گروه انتحار کنندگان شفاخانه ۴۰۰ بستر را متخصص ارتوپیدی داکتر ناشر که قبلا در شفا خانه ساحوی قندهار موظف بود و از مدت هشت ماه به اینسو به شفاخانه ۴۰۰ بستر تبدیل گردیده بود داشت و پرسنل همدست وی شامل محصلینی بودند که دوره پرکتیک خود را در این شفاخانه سپری می کردند.
این دانشجویان طب نظامی نبودند بلکه با وجود مشکلاتی که این شفاخانه در پذیرش دانشجویان ملکی دارد نظر به امری که از سطح رهبری دولت به قوماندانی این شفاخانه شده بود مجبور به پذیرش آنها شده بودند.
داکتر ناشر هم در منزل چهارم شفاخانه کشته شد.
نا گفته نماند که خلاف ادعای وزارت دفاع و منابع خبری آن، دروازه های شفاخانۀ چهارصد بستر ارتش به کلی سالم است و هیچ انفجاری و انتحاری در دروازه های شفاخانه صورت نگرفته است.
تروریست ها از قبل، در شفاخانه جای گرفته بودند و مهمات کافی داشته اند که برای هفت ساعت بجنگند…
صبور رحیل

3-
بیاد دارید؟ خانمِ يك افسر وزارت دفاع ملي در نزديكي دروازه ورودي هفت منزله چهارصد بستر، ولادت كرد… كمره هاي امنيتي آن واقعه دردناك را ثبت نمودند و فيلم اش نيز از تلويزيون هاي خصوصي سر درآورد.
حالا چرا فيلمِ جنايت ضد بشري و جنايت جنگي روز چهارشنبه به نشر نمي رسد و از اين طريق جنايتكاران و همدستان شان در بيمارستان و بيرون از بيمارستان شناسايي و معرفي نمي شوند؟
اين را هم اضافه كنم كه سيستم برق در بيمارستان چهارصد بستر بگونه اي تنظيم شده كه هرگاه برق هاي دولتي قطع شود، بگونه اتوماتيك در ظرف تنها سه تا هفت ثانيه برق هاي جنراتوري واردِ سيستم مي شود.
هرگاه جنراتورهاي اولي به هر دليلي از كار بيفتند، جنراتورهاي دومي (ريزرفي) بازهم بگونه اتوماتيك روشن مي شود و در ظرف كمتر از نيم دقيقه برق بخش هاي بسيار مهم (عمليات خانه ها، زيرزميني، كمره هاي امنيتي و مُرده خانه) را تأمين مي كند.
اينكه برق ها اول قطع شده بود، اصلا ممكن نيست بلكه دروغِ محض و مطلق است.
محمد عالم

++++++++++++++++++++++++++

کرزی- غنی! هنوز هم تروریست را برادر می خوانید؟ عکس ها‎

این جاست که رهبران اجیر جنایت می آفرینند
پس لرزه های حمله بر شفاخانه 400 بستر

تعدادی از کشته شدگان حمله اخیر کابل

کشته و زخمی شهروندان افغانستان حمله انتحاری افغانستان نیروهای امنیتی

کشته و زخمی شهروندان افغانستان حمله انتحاری افغانستان نیروهای امنیتی

کشته و زخمی شهروندان افغانستان حمله انتحاری افغانستان نیروهای امنیتی

کشته و زخمی شهروندان افغانستان حمله انتحاری افغانستان نیروهای امنیتی

کشته و زخمی شهروندان افغانستان حمله انتحاری افغانستان نیروهای امنیتی

کشته و زخمی شهروندان افغانستان حمله انتحاری افغانستان نیروهای امنیتی

کشته و زخمی شهروندان افغانستان حمله انتحاری افغانستان نیروهای امنیتی

کشته و زخمی شهروندان افغانستان حمله انتحاری افغانستان نیروهای امنیتی

کشته و زخمی شهروندان افغانستان حمله انتحاری افغانستان نیروهای امنیتی

چهره دو تن از مهاجمان حمله کابل

افغانستان حمله انتحاری کابل

حمله انتحاری کشته و زخمی مهاجمان انتحاری

عیادت رییس جمهور از زخمی های انتحاری کابل

رییس جمهور کابل حمله انتحاری

حمله انتحاری رییس جمهور کابل افغانستان

افغانستان عیادت رییس جمهور کابل حمله انتحاری

افغانستان عیادت رییس جمهور کابل حمله انتحاری

حضور رییس اجرایی بین منسوبان نیروهای ويژه امنیتی

رییس اجرایی افغانستان نیروهای امنیتی

حمله انتحاری رییس اجرایی نیروهای امنیتی افغانستان

افغانستان رییس اجرایی حمله انتحاری کشته و زخمی

داکتر عبدالله رییس اجرایی حمله انتحاری کشته و زخمی

======================
خبرتازه: وقوع انفجار و تیراندازی در کابل+ ویدیو

افراد وابسته به گروه تروریستی داعش حمله امروز به بیمارستان نظامی (چهار صد بستر) کابل را در حالی به عهده گرفته است که طالبان مسئولیت این حمله را رد کرده است.

به گزارش سایت همایون حملات کابل هنوز پایان نیافته است و افراد وابسته به گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را به عهده گرفته‌اند.
این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ساعتی پس از این رویداد، مسئولیت این حمله را رد کرد.
صبح امروز چند مهاجم به بیمارستان 400 بستر «سردار محمد داودخان» حمله کردند.
گفته می‌شود که یک مهاجم انتحاری در ورودی این بیمارستان خود را منجر کرد و چهار مهاجم مسلح دیگر با استفاده از لباس پزشکان وارد این بیمارستان شدند.
«دولت وزیری» سخنگوی وزارت دفاع اعلام کرده که مهاجمان مسلح در داخل این بیمارستان موضع گرفته‌اند و از طبقات دوم و سوم با نیروهای امنیتی درگیری شده‌اند.
وزیری اظهارداشت: ساختمان بیمارستان از افراد غیر نظامی و بیماران تخلیه شده است.
«صدیق صدیقی» سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز اعلام کرده است که واحد ویژه نیروهای پولیس نیز وارد عمل شده‌ است.
بر اساس گزارش‌ها، تلفات این حمله به چهار کشته و دستکم 58 زخمی رسیده است.:

++++++++++++++++++++++++++++++++++

حملۀ مهاجمان انتحاری به شفاخانۀ سردار محمد داوود خان

بزرگترین بیمارستان نظامی افغانستان در کابل هدف حمله قرار گرفت

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که حمله کنندگان مسلح وارد بیمارستان سردار محمد داوود خان، بزرگترین بیمارستان نظامی افغانستان شده‌اند.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با تایید این خبر به بی‌بی‌سی گفت که اکنون نیروهای امنیتی وارد محل شده و محل حادثه را محاصره کرده‌اند.

او درباره شمار حمله کنندگان ابراز نظر نکرد.

این حمله حوالی ساعت ۹ به وقت محلی رخداده و تاکنون درگیری ادامه دارد.

شاهدان عینی و منابعی در بیمارستان سردار محمد داوود خان، بزرگترین بیمارستان نظامی افغانستان تایید کردند که در ورودی این بیمارستان ابتدا تیراندازی و سپس انفجار رخ‌داده است.

این شاهد عینی اکنون در منزل هفتم بیمارستان است.

تاکنون جزئیات این حادثه مشخص نیست و کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته که زنگ خطر سفارت آمریکا و فرمانده نیروهای ناتو در نزدیکی این محل به صدا در آمده است.

بیمارستان نظامی سردار محمد داوود در منطقه وزیر اکبر خان و در منطقه دیپلمات‌نشین وزیر کابل قرار دارد.

این بیمارستان یکی از بزرگترین بیمارستانها در شهر کابل و مربوط به وزارت دفاع است که بیشتر نظامیان در آن تحت درمان قرار می‌گیرند.

این بیمارستان شنبه (۳۱ ثور/اردیبهشت) سال ۱۳۹۰ نیز این بیمارستان هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در اثر این انفجار شش تن از کارکنان این بیمارستان کشته و ۲۳ نفر دیگر زخمی شدند

++++++++++++++++++++++++++++++.

خبرتازه
وقوع انفجار و تیراندازی در کابل

منابع خبری محلی از وقوع انفجار و تیراندازی در کابل خبر دادند

به گزارش سایت همایون به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقام‌های رسمی افغانستان اعلام کردند که این انفجار و تیراندازی در مرکز کابل و در نزدیکی یک بیمارستان نظامی و سفارت آمریکا صورت گرفته است.

هنوز جزئیات بیشتری در این‌باره منتشر نشده است

صاحب نظر ولد غلام از شهدای حادثه امروز انتحاری شفاخانه سردار داوود خان (۴۰۰ بستر)

روحش شاد باد

++++++++++++++++++++++++++++++

انفجاری قوی مرکز کابل را لرزاند

انفجاری قوی لحظاتی قبل در منطقه مرکزی کابل پایتخت افغانستان در مقابل یک بیمارستان متعلق به ارتش رخ داد و به دنبال آن، صدای تیر اندازی از این محل به گوش می رسد.
به گزارش  سایت همایون بنقل ازایرنا، شاهدان عینی گفتند که چند مهاجم بعد از این انفجار وارد این بیمارستان شده اند.
به دنبال این انفجار نیرومند که صدای آن در اغلب نقاط پایتخت افغانستان شنیده شد، ماموران امنیتی خیابان های منتهی به محل این انفجار را مسدود کردند.
تاکنون مقامات امنیتی در این باره جزئیات نداده است، اما لحظاتی پس از شنیده شدن صدای انفجار نیروهای ویژه پلیس به این محل اعزام شدند.

Advertisements