امریکا بسرعت خود را

از واردات نفت رها می کند

فرانکفورتر آلگماینه- ترجمه مریم مرادی

با حمایت دولت ترامپ از شركتهای داخلی نفتی امریكا و با ایجاد تسهیل در مناطق حفاظت شده و در اختیار این شركتها قرار دادن این مناطق بزودی تولید نفت به روش “فركینگ” افزایش خواهد یافت.

“فاتح بیرول” مدیر آژانس بین المللی انرژی در كنفرانسی در “هیوستون” امریکا اعلام كرد كه ما با دومین موج رشد تولید نفت در امریكا روبرو هستیم. این جهش بزرگ در منطقه “پرمیان” در تگزاس رخ خواهد داد كه با وجود شرایطی مناسب اقلیمی استخراج نفت به شیوه فركینگ ممکن می شود. او گفت كه شركتهای امریكایی با كاهش قابل توجه هزینه های تولید و استخراج به رقیب جدی اوپك تبدیل خواهند شد. آنها می توانند حتی نفت را زیر ٥٠ دلار روانه بازار داخلی کنند.

حوزه پرمیان در تگزاس بافت سنگی دارد و مخزن نفت و گاز است. از سال 1921 اولین چاه نفت در آنجا حفر شد. حوزه های نفتی متوسط این منطقه با پتانسیلی که دارند می توانند تمام بازار جهانی را با چالش جدی روبرو کنند.

شركتهای نفتی 22 میلیارد دلار در این منطقه سرمایه گذاری کرده اند که بر اساس گزارش تحلیلگران بیش از هر منطقه نفتی دیگر در دنیاست.

در آوریل سال 2015 آمریکا با 10 میلیارد بشکه نفت به نقطه اوج خود رسید .اما از آنجا که اوپك تولید خود را ثابت نگه داشت، بازار جهانی اشباع و بسیاری از تولید کنندگان کوچک نفت داخلی بخاطر بهای نفت شكست خوردند. آنها با قیمتی کمتر از 50 دلار نمی توانستند به تولید ادامه دهند كه باعث كاهش حفاری در امریكا از آوریل 2015  شد. اما بر اساس داده های آژانس اطلاعات انرژی دولت پس از انتخاب ترامپ حفاری ها افزایش محسوسی داشته است.

حال با حمایت دونالد ترامپ از شرکتهای کوچک و بزرگ نفتی انتظار میرود در این منطقه جهش عظیمی در تولید نفت رخ دهد و امریكا را بیش از پیش از واردات نفت بی نیاز كند كه این شاید خبر خوبی برای اعضای اوپك نباشد.

Advertisements