القاعده به دریافت جایزه “اسکار” نایل گردید….!
برگردان بفارسی – دکتر صفوی
هفته قبل فلم مستندی انگلیسی که فعالیت گروه “سفید کلاه ها” ویا دررسانه های غربی بنام به اصطلاح «فرشته های آزادی ؟!!» مشهور است که گویا درمیدان جنگ از نزدیک مردم سوریه را که زیرآتش عساکرسوری وبمباران های طیارات روسی هستند کمک انسان دوستانه میکند ….. درجشنواره اکادمی هالیود امریکا برنده جایزه “اسکار” شناخته شد ند. درظاهرامر این فلم مستند فعالیت این فرشته های آزادی را طوری بنمایش گزاشته تا غرب از اینطریق توانسته باشد که قناعت مردم خویشرا درمورد کمک نظامی به مخالفین اسد جلب کند ، ولی درحقیقت این یک غول دروغ پراگنی علیه بشار اسد چیزدیگری بوده نمیتواند باشد .
بشاراسد رییس جمهور سوریه درمورد این جایزه گفت : این جایزه برای آنانی داده میشود که درجای که این «فرشته های آزادی» اند درهمانجا شاخه القاعده ( النصره ) بصورت وحشیانه دربالای اجساد سربازان ما رقص میکنند واین به هیچ کسی هم پنهان نبوده ونیست وحتی درویدیوهای خودشان به سادگی میتوانید این را مشاهده کنید … واین واقعآ شرم آور ،باور نکردنی وبی سابقه است”. وی گفت : کدام انسان عاقل نمیداند که این فلمهای جعلی وتقلبی همه فرمایشی وضد مردم سوریه اند .
وبشار اسد علاوه نمود : از آنجاییکه این جایزه ها همه سیاسی شده اند من معتقید هستم که قهرمان سازان القاعده ونیزرهبران تروریست ها ازجمله القاعده روزی جایزه نوبل را هم خواهند بدست آورد. منبع – تاس
Advertisements