زلزله انتخاباتی در چند کشور اروپائی در راه است. از جمله در فرانسه، بلژیک، هلند، دانمارک و در راس همه آنها آلمان. هر انتخابات و تغییر دولتی در کشورهای یاد شده در بالا روی سرنوشت آینده اتحادیه اروپا از یکسو و نوع رابطه با امریکا و روسیه از سوی دیگر تاثیر مستقیم دارد. فعلا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که تا کمتر از دو ماه دیگر برگزار می شود در راس اخبار انتخاباتی اروپاست و بدنبال آن، انتخابات آلمان که از درون آن صدر اعظم آینده این کشور بیرون خواهد آمد. در فرانسه انواع مانورهای سیاسی برای فریب مردم در جریان است. ناگهان پروندهای مالی برای نامزدهای انتخاباتی کشف می شود و یا چهره های کمتر شناخته شده به میدان فرستاده می شوند. علیرغم همه این مانورها که انتخابات فرانسه را مطابق پیش بینی ها به دور دوم خواهد کشاند، فعلا خانم لوپن که دارای افکار و برنامه های رادیکال ناسیونالیستی است پیشتاز است. در آلمان نیز پس از آنکه وزیر خارجه سابق “اشتاین مایر” را به بهانه رئیس جمهور شدن از میدان بدر کردند، میدان رقابت را برای خانم مرکل خالی کردند، اما اخبار جدید نشان میدهد که این میدان چندان هم خالی نشده و رقبای دیگری ظاهر شده اند. با آنکه نتیجه انتخابات فرانسه تاثیر مستقیم روی انتخابات آلمان خواهد داشت، اما از هم اکنون هم صف آرائی ها روز به روز جدی تر می شود. بویژه با پرچم استقلال از تجارت آزاد که ترامپ برافراشته و آلمان را زیر فشار اقتصادی قرار داده است. در داخل آلمان حزب رقیب سنتی، یعنی سوسیال دمکرات ها با به میدان انتخاباتی فرستادن “مارتین شولتز” رئیس سابق پارلمان اروپا بعنوان رهبر این حزب اندکی از حزب حاکم پیشی گرفته است.

اگر این خبر حقیقت داشته باشد که حزب سوسیال دمکرات آلمان با حزب ‘سبزها’ که طرفدار محیط زیست است و همچنین حزب و جبهه چپ بنام ‘لینکه’ وارد مذاکره جهت ائتلاف و همکاری شده تا دولت اینده را بتواند تشکیل بدهد، آنگاه باید روزهای سخت را برای صدراعظم کنونی آلمان “مرکل” در نظر گرفت. چنین جبهه ای اگر تشکیل شود، قطعا پیروز انتخابات آینده آلمان خواهد بود. و این درحالی است که حزب ملی گرا و تازه تاسیس آلمان که برنامه هائی نظیر برنامه های ترامپ و خانم لوپن در فرانسه دارد، فعلا 11 در صد آراء را دراختیار دارد و سیر صعودی را نیز طی می کند.

Advertisements