معامله ای برای تغییر جغرافیای جنگ از دند غوری به تاله و برفک صورت گرفته و گفته می شود مولوی لعل والی طالبان با 150 نفر به تاله و برفک رفته و ممکن بدون رفتن نیروهای امنیتی به دندغوری پلخمری طالبان به جغرافیای برگزیده شده شان بروند و اشرف غنی مانع بازرسی و پیگیری جنایت کاران و قاتلین نیروهای امنیتی می گردد.

طبق گزارش های رسیده، والی و فرمانده پولیس بغلان در جریان معامله قرار دارند ولی بدا به حال مردم تاله و برفک که خانه و دارایی شان زیر جنگ تباه و ویران می شود.

بیشترین خطر حالا برای بامیان است که با طالبان دره شکاری و کهمرد سیغان وصل شدند و طالبان قطعا بالای مرکز بامیان در بهار 1396 حمله خواهند کرد.
در مدت کوتاه ولسوالی های کهمرد و سیغان نیز سقوط خواهد کرد و بعدا احتمال تبدیل شدن طالبان به داعش و قتل ها و جنایت های مذهبی صورت خواهد گرفت.

پس بهتر است بامیانی های گرامی یک حمله بالای طالبان تاله و برفک از مسیر دوآب میخ زرین سازمان بدهند و این دسیسه را پیش از قوت گیری خنثی سازند.

هارون سمرقندی

Advertisements