تبلیغات رسانه های مزدور یکسره افشاء شد.
با قیل و قال و اراجیف پراگنی رسانه های غربی و رسانه های مربوط داخلی ایشان، گزارش زیر نشان میدهد که طالبان در کنوز و بغلان، اجیران روسیه نیستند. 
چنین اتهامات برای  اغفال مردم تلقی شده تا تروریست ها را به وسیله بالگرد ها از جنوب به شمال انتقال داده ، با تجهیزات جنگی مدرن مسلح ساخته بعد از مدتی پرچم های سفید  شأن را به سیاه تعویض نمایند.
به گزارش آوا…
هیچ گروهی مخالف دولت در ولایت کندز با روسیه ارتباط ندارد
n00138845-b
سخنگوی والی کندز می‌گوید که ولایت کندز دیگر جای امن برای گروه های تروریستی نمی باشد، چون نیروهای امنیتی کشور به گروه های مخالف دولت در این ولایت، تلفات سنگین وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، سید محمود دانش؛ سخنگوی والی کندز امروز طی یک نشست خبری به رسانه ها گفت: نیروهای امنیتی کشور در عملیات زمستانی که برای پاکسازی بعضی ولسوالی ها این ولایت را اندازی شده بود تلفات زیادی به گروه طالبان وارد کرده است.
این گفته ها در حالی صورت میگیرد که شهروندان کندز از نبود امنیت در این ولایت شکایت دارند و می‌گویند بیش از ۶۰ فیصد خاک این ولایت در دست مخالفان دولت می باشد.
وی در مورد فعالیت گروه طالبان در این ولایت گفت: هیچ منبع امنیتی و استخباراتی کشور تائید نکرده است که کشور روسیه با گروه طالبان دراین ولایت همکارمی نماید.
آقای دانش، علاوه کرد که ساختار حکومت در ولایت کندز تغییر کرده از حالت سنتی به دیجیتالی تبدیل شده است که بیش از ۱۰۰۰ تن در پست های دولتی از طریق رقابت آزاد جذب شده اند.
موصوف علاوه کرد که بعد از چهار سال در این ولایت، این اولین بار است که دو خانم به عنوان دادستان معرفی شدن و در دیگر پست های دولتی نیز زنان فعالیت گسترده دارند.
وی بدون اشاره به فیصدی افزایش عواید ولایت کندز فقط گفت که عواید ولایت کندز نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است.
دانش، خاطرنشان کرد که معارف ولایت کندز در تلاش است تا مکاتبی که بر اثر جنگ های پی درپی تخریب شده اند، دوباره بازسازی شوند تا زمینه تدریس برای دانش آموزان فراهم گردد.
وی یاد آورشد که به تعداد چهار هزار نفر در سال گذشته در این ولایت به نیروهای امنیتی کشور حذب شده اند که این افراد هم شامل زنان و مردان می شود.
Advertisements