news-october-22-623x350

بحث آمدن حکمتیار طوری در نهادهای مدنی مطرح شد که چند جنگ سالار در داخل حکومت افغانستان هست و اگر حکمتیار هم بیاید چیزی نیست و کسی حقایق را نگفت که این شخص با افغانستان چه کرد!

به گزارش سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان ،اجمل بلوچ زاده، فعال مدنی در برنامه “گفتمان” درخصوص مافیای نهادهای مدنی و تاثیر آن بر روند های دمکراتیک گفت: وقتی که جامعه مدنی آمدند و خواستند جامعه سنتی را به مدرن شدن سوق دهند نه تنها بعضی حلقات از این فرصت استفاده نکردند که نهادهای مدنی، تنظیمی و قومی برای خود ایجاد کردند و در این بین حکومت هم خواست تا نماینده های خود را در جامعه مدنی داشته باشد و زمانیکه بحث عدالت انتقالی، حقوق بشر و ناقضین حقوق بشر مطرح شد، یک گروه آمدند و از اینها دفاع کردند. چنانچه بحث آمدن حکمتیار طوری در نهادهای مدنی مطرح شد که چند جنگ سالار در داخل حکومت افغانستان هست و اگر حکمتیار هم بیاید چیزی نیست و کسی حقایق را نگفت که این شخص با افغانستان چه کرد!

بلوچ زاده می گوید: وقتیکه جامعه مدنی مورد حمایت و توجه جامعه بین المللی قرار گرفت، مجموعه ای از افراد نهادهای جامعه مدنی و ان جی او ها را به مارکت و تجارت تبدیل کردند و از رهگذر پول، خانه های مجلل و موترهای مزین گرفتند و توانستند فامیل هایشان را برای زندگی آسوده تر به بیرون از کشور بفرستند.

این فعال مدنی افزود: یک بخشی عظیمی از مشکلات به خصوص در قسمت عدم پاسخگویی حکومت، عدم تصویب قوانین عادلانه و عدم مشارکت سیاسی مردان و زنان در حوزه های انتخاباتی به اینها برمی گردد و اگر قرار باشد روزی حسابرسی باشد، نهادهای جامعه مدنی باید پاسخگو باشند.

برخی نهادهای مدنی 15 سال است که یک رییس دارند و برنامه انتخابات برای نهاد خود تطبیق نمی کنند، بلوچ زاده در اینباره می گوید که وقتی اشخاص باور به دمکراسی نداشته باشند نباید از آنان انتظار حرکت های مدنی داشت. بسیاری در بحران هویتی اند و هر کس خوش دارد، هویتی برای خود بسازد. جامعه مدنی می توانست از برهم خوردن تعادل میان سه قوه جلوگیری کند، اما در شرایط فعلی این نهادها نه تنها قومی و سیاسی بلکه خانوادگی شده اند، چنانچه در یک نهاد مدنی مجموعه خواهر و برادر و برادر زاده وجود دارد و پول ها در داخل یک خانواده چرخش می کند. این نهادها در بحران انتخاباتی پیش آمده هم مسوول اند چرا که با وجود اعتماد مردم و جامعه بین المللی به دو بلاک و جریان تقسیم شدند و به حمایت پرداختند و نتیجه این شد که امروز یک حکومت ضعیف روی کار آورند

Advertisements