n00138608-b

سه میلیون معتاد ارمغان کشت مواد مخدر در کشور

سلامت عظیمی با بیان اینکه حکومت وحدت ملی اراده ی محکم برای مبارزه با کشت کوکنار دارد از موجودیت مواد مخدر در کشور به عنوان یک نگرانی جدی برای مردم و دولت یاد کرد.

به گزارش سایت همایون بنقل از خبرگزاری آوا، سلامت عظیمی؛ وزیر مبارزه علیه مواد مخدر امروز(شنبه) در نشستی تحت عنوان “نشست هماهنگی و ارتقای ظرفیت کارمندان ولایتی” که درکابل برگزار شده بود، گفت که مواد مخدر یک پدیده شرم آور برای مردم افغانستان می باشد که نیازمند یک مبارزه جدی است.

موصوف خاطرنشان کرد که مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیست چون این وزارت به تنهای توان نابودی این پدیده شوم را ندارد.

عظیمی گفت که امروز مواد مخدر یک تحفه بسیار خطرناک ۳ میلیون معتاد را برای ما به ارمغان آورده است.

وی با اشاره به مشکلاتی که از ناحیه مواد مخدر بر خانواده ها ایجاد شده، خاطر نشان کرد: اگر مردم خودشان با این پدیده شوم مقابله نکنند، روز به روز این مشکل افزایش می یابد .

خانم عظیمی، تاکید کرد که اگر جلو کشت مواد مخدر درکشور گرفته نشود ما شاهد نا امنی، بی قانونی و رو آرودن بیشتری جوانان به مواد مخدر خواهم بودیم.

این مقام دولتی اظهار داشت که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تلاش دارد تا هماهنگی بین نهاد های حکومت برای مبارزه با مواد مخدر ایجا کند تا در کشت کوکنار کاهش به وجود آید.

به اساس گفته های وی، به والیان و قومندانان امنیه ولایات از طرف رئیس جمهور برای شان هدایت داده شده تا برای جلوگیری از کشت کوکنار اقدامات جدی نمایند تاجلو این پدیده شوم گرفته شود.

وی بدون اینکه از کدام ولایتی نام ببرد گفت: امسال کوکنار در مناطقی کشت شده است که در حاکمیت گروه های مسلح مخالف دولت قرار دارند.

عظیمی، یاد آورشد که یکی از کار های عمده وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بسیج کردن مردم و آگاهی دادن برای آنها می باشد تا برابراین پدیده شوم مردم خودش شان اقدام نمایند.

موصوف تصریح کرد که ما از کمک های خارجی برای نابودی مواد مخدربه صورت خوب استفاده نکردیم و این کمک های مشکل ما را حل نمی کند باید خود مردم اقدام نمایند.

هرچندی نسبت به سال های گذشته امسال کشت کوکنار افزایش را نشان می دهد اما وزیر مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که حکومت اراده قوی برای نابودی مواد مخدر درکشوردارد.

درهمین حال سید فیصل حسینی، معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز دراین نشست صحبت کرد و گفت پول های که برای مبازره علیه مواد مخدر به وزارت مبارزه علیه مواد مخدر کمک شده بجا اصلی اش به مصرف نرسیده است.

وی از تمام نمایندگان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر که در ولایات وظیفه دارند خواست که برای از بین بردن مواد مخدر از هیچ نوع تلاش دریغ نکنند.

آقای حسینی خطاب به نمایندگان ولایت افزود که اگر هماهنگی درست بین ولایات با مرکز وجود نداشته باش،د بسیار مشکل خواهد بود که به هدف برسیم.

وی در پایان گفت که اعتیاد یک چالش جهانی است باید برای نابودی سرچشمه های این پدیده شوم کشور های جهان با حکومت افغانستان همکاری نمایند