%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%881

چرچیل در پارلمان انگلستان:

استالین

روسیه گاوآهن

را تحویل گرفت

روسیه اتمی را

تحویل داد

این سخنان استالین در 6 نوامبر 1943 در گردهمائی  جشن 26مین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر است:

«در مناطقی که بطور موقت در اشغال فاشیسم بودند در برابر ما احیائ شهرها و روستاها، صنایع، ترانسپورت، اقتصاد کشاورزی و موسسات فرهنگی تخریب شده قرار دارد. شرایط زندگی عادی برای مردم شوروی رها شده از بردگی فاشیسم بایستی بوجود آید…این رسالت سترگ ملی است. ما می توانیم و بایستی این وظیفه دشوار را در مدت زمانی کوتاه عملی سازیم.»

در پایان سال 1947 در اتحاد شوروی سیستم کوپنی که در زمان جنگ مقرر شده بود لغو گردید ( در بریتانیا لغو این سیستم تنها در سال 1952 صورت گرفت). بطور موفقیت آمیز رفرم پولی، کاهش قیمت های خرده فروشی برای مواد خوراکی و اجناس مصرفی صنعتی در مقایسه با قیمت های متوسط بازار اجراء شد.

در سال 1948 سطح تولید صنعتی قبل از جنگ احیاء گردید. در طی برنامه پنج ساله بعد از جنگ بیش از 100میلیون متر مربع مساحت مسکونی در شهرها و روستاهای تخریب شده و بیش از 2.7 میلیون خانه مسکونی در روستاهای با خاک یکسان شده ساخته و احیاء شد.

در حوالی سال 1950، بیش از18538 مدرسه احداث گردید. در 222 هزار مدرسه همگانی نزدیک به 35 میلیون کودک تحصیل کردند. در سالهای جنگ 60 موسسه نوین آموزش عالی ساخته شد و در 5 سال بعد از جنگ به این رقم 112 موسسه نوین اضافه گردید. از موسسات عالی هر ساله بیش از 130 هزار متخصص فارغ التحصیل می شدند.

از سال 1945 تا 1950،  بیش از 6200 موسسه بزرگ صنعتی احداث گردید. در طی این 5 سال تولید تراکتور 1.5 و تولید کمباین 1.4 برابر افزایش داشت. رشته های جدید در صنعت بوجود آمدند و پا یه های صنعت اتمی و فضائی ریخته شد. کشور با ثبات به پیش میرفت.

برای مردم سراسر جهان روشن گردید که سوسیالیسم با سیستم برنامه ریزی خود، با توانائی خود برای رشد سریع اقتصاد، علم، فرهنگ با خصلت عالی و انسان دوستانه خود برتری مسلم خود را نسبت به کاپیتالیسم و ایدئولوژی بورژوازی ثابت کرد. این دستآوردها از جانب کشوری بود که 27 میلیون انسان و یک سوم از ثروت ملی خود را در جنگ از دست داده بود. اتحادشوروی که در آن 1710 شهر و منطقه مسکونی، بیش از 70 هزار روستا و دهکده، بیش از 6 میلیون ساختمان، 48 هزار کیلومتر راه آهن، هزاران کارخانه و فابریک، پل و صدها معدن تخریب یا نیمه تخریب شده بود.

استالین مرد عمل بود و هدف او عبارت بود از رشد دائمی اقتصاد و بهبود شرایط زندگی شهروندان.

از سخنرانی وینستون چرچیل در مجلس  بریتانیا در سال 1959 بمناسبت 80 سالگی تولد استالین: «برای روسیه سعادت بزرگی بود که در سالهای آزمون دشوار کشور، استالین فرمانده نابغه و با عزم رهبر آن بود. استالین انسانی با انرژی خارق العاده، با اراده مصمم، تیز هوش و بی رحم در گفتگو بود. بطوریکه حتی در اینجا، در مجلس بریتانیا نمی توانم هیچ چیزی خلاف این موضوع بگویم. استالین تاثیر بسیار زیادی از نظر استدلال خردمندانه خود بر ما داشت. او استاد با عزم برای پیدا کردن راه خروج از مایوس ترین وضعیت در دقایق دشوار بود. بعلاوه، استالین در بحرانی ترین لحظات و هم چنین در لحظات با شکوه بطور یکسان خودداربود. هیچ گاه تسلیم تصور باطل نگردید….روسیه با گاوآهن را تحویل گرفت و روسیه مسلح به سلاح اتمی را تحویل داد!»

 

(ترجمه از سایت حزب کمونیست فدراتیو روسیه)