images

روز گذشته با حضور یک تعداد قوت های نظامی در ساحه شیرپور و اطراف خانه جنرال صاحب عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور وضعیت خوب نداشت. بعضی از مردم تشویش داشتند من ذریعه تیلفون از یکی از مسوولین دولت پرسیدم چرا در حال حاضر به مقابل مداخلات پاکستان و صدها مشکل دیگر اقدام نمی شود؟

کدام اشخاص تلاش دارند مقامات عالی رتبه دولت را با یکدیگر بجنگانند و از این آب گل آلود ماهی بگیرند، آن محترم برایم گفت بلاخره این وطن از دست ستون پنجم که خاینانه تا به شاه رگ های نظام لانه کرده اند خراب می شود. این ستون پنجم هر روزه وظیفه شان افکندن شقاق و نفاق در بین دولت است.

روی این اصل امروز خواستم تاریخچه ستون پنجم را که چرا ستون پنجم می گویند و اینکه این اصطلاح چی سابقه ای دارد تاریخچه ستون پنجم قرار ذیل است. جنرال فرانکو دیکتاتور اسپانیا علیه پادشاه آن کشور می جنگید، وی پس از تصرف چندین شهر بزرگ اسپانیا خود را به دروازه های شهر مادرید پایتخت اسپانیا رسانیده و در حال آرایش نظامی نیروهای خود جهت حمله به پایتخت بود.

خبرنگاران از رویدادهای این جنگ و تصمیم فرانکو برای حمله به مادرید گزارش های لحظه به لحظه مخابره می کردند. یکی از این خبرنگاران از جنرال فرانکو پرسید شما چقدر نیرو دارید که با اطمینان از فتح مادرید سخن می گویید؟

فرانکو گفت: من نیروهای کافی در اختیار دارم و آنها را به پنج ستون جداگانه تنظیم کرده ام، وی دست خبرنگار را گرفته در برابر صفوف نیروها آمد و در حالی که با انگشت دست هر ستون را نشان می داد گفت: این ستون اول؛ آن ستون دوم؛ آن قوه زرهدار هم ستون سوم و این صفوف کماندو و نیروهای تهاجمی و خط شکن هم ستون چهارم..

جنرال فرانکو دست خود را پایین آورد و می خواست به قرارگاه خود برگردد؛ خبرنگار پرسید: جنرال! شما گفتید پنج ستون نیرو دارید این جا فقط چهار ستون است، ستون پنجم کجاست؟

فرانکو گفت ستون پنجم ما در داخل شهر مادرید است در درون کاخ سلطنتی؛ در میان اعضای کابینه، در پارلمان، در بین کارکنان مطبوعات، در میان تجار کسبه کاران و شایعه سازان و بالاخره در صفوف نیروهای اردو و پولیس که از دولت معاش می گیرند و برای من کار می کنند. این نیروها ستون پنجم من هستند و در نقش قوی ترین و اثرگذارترین ستون های من عمل می کنند.

فرانکو اضافه کرد: بدون کمک های جاسوسی و استخباراتی و شایعه پراکنی های اعضای این ستون، تصرف مادرید و پیروزی در این جنگ برای من دشوار و حتی نا ممکن است. از آن روز به بعد اصطلاح ستون پنجم در ادبیات سیاسی و نظامی جهان راه یافت.

گفته می شود مخالفین مسلح دولت به ویژه گروه طالبان داعش و همینگونه پاکستانی ها نیز در افغانستان نیروهای ستون پنجمی دارند و قرار اظهارات تحلیلگران و کارشناسان و حتی نظامیان، ستون پنجم دشمن در همه جا حضور دارد از ارگ ریاست جمهوری و پارلمان و کابینه و شورای امنیت و شوری صلح گرفته تا صفوف نیروهای ارتش و پولیس.

در این رابطه آنچه که مهم است این است که این چهره ها و این ستون پنجمی ها اگر واقعا هستند باید به مردم معرفی شوند. شناختن آنها حق مردم است. اگر از نظام این خاینین تصفیه نشوند، انتظار جنگ های خونین و تا سرحد سقوط نظام باید مد نظر باشد.

احمد سعیدی

Advertisements