general-dostum-2

کابل – به  گزارش سایت همایون بنقل از(پژواک، ٣ حوت ٩٥): جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رييس جمهور و رهبر حزب جنبش، خبر محاصرۀ خانه اش از سوى نيروهاى امنيتى در کابل را رد کرد و گفت که این دسیسۀ دشمنان است.

جنرال دوستم و محافظينش با زندانى کردن، تلاش تجاوزجنسى و خشونت با احمد ايشچى متنفذ قومى و والى پيشين جوزجان متهم شده اند. لويه څارنوالى نيز به منظور بررسى اتهامات ياد شده، دستور بازداشت ٩ محافظ دوستم را صادر کرده؛ اما دوستم از اين کار ممانعت مى کند.

يک منبع دولتى، به تاريخ(٣حوت) به آژانس خبرى پژواک گفته است که ديروز څارنوالان و منسوبين حوزۀ دهم، تلاش هاى دستگيرى محافظين دوستم را آغاز نموده؛ اما ناکام شده اند.

منبع افزوده است که گارنيزيون کابل، از اول صبح امروز خانۀ دوستم و اطراف دفتر او را محاصره کرده و در هر طرف نيروهاى مختلف ايستاد شده بودند. در قصر صدارت، دفاتر معاونين رييس جمهور و رييس اجرايى نيز مسدود شده و مامورين آن به خانه ها رخصت شده بودند.

اما جنرال دوستم عصر امروز، طى ديدار با اعضاى حزب جنبش و بزرگان قومى در منزل خود، خبرهاى محاصرۀ خانه و دفترش را به شدت رد کرد.

اين حرف هاى موصوف که ساعت ٨ شب، از طريق تلويزيون وابستۀ او به نام آيينه به نشر رسيد،  به طرفداران خود حدود يک ساعت سخنرانى نمود.

او افزود: “اگر اين موضوع واقعيت داشت، گارنيزيون کابل و قصر رياست جمهورى، در اين مورد اعلاميه به نشر مى سپرد که دستور محاصره خانۀ جنرال دوستم، صادر شده است.”

اما دوستم گفت که تمامى اين کارها دسيسه هاى دشمن است، حالا تکتيک خود را تغيير داده است.

معاون رييس جمهور مدعى شد که پاکستان در دسيسه ها عليه وى دست دارد، قبلا توسط جنرال مالک دسيسه سازى کرده بود، در حکومت کرزى دسيسه اکبر باى را ساخت.

او گفت که پاکستان هميشه مى خواهد از طريق پخش شايعات، در بين رهبران افغانستان اختلاف ايجاد نمايد و حکومت را ضعيف کند.

به گفتۀ او، در اينجا بعضى دوستان کم تجربه، به رييس جمهور گزارش هاى نادرست ارايه کرده و شيطانى مى کنند.

دوستم گفت که اگر وى در مقابل دولت قرار گيرد، پس دولت ضعيف مى شود.

او افزود: “حالا نيز به څارنوالى مراجعه کنند، اگر جرم عليه من در قضيۀ اکبر باى ثابت شد؛ به من جزا دهند و اگر ثابت نشد، پس کرزى بايد پاسخ دهد.”

دوستم گفت که در آن زمان نيز به شخصيت وى ضربه وارد شده و حالا نيز تلاش مى کنند.

اما او افزود: “وقتيکه امواج با سيلاب عبور کند؛ بازهم سنگ ها به جاى خود مى مانند، گفت ها و حرف صورت مى گيرد، مى گذرد؛ اما ما به جاى خود باقى خواهيم بود.”

پس به طرفداران خود اطمينان مى دهم که نه در خانه و نه هم در دفاتر محاصره هستند، آنها را به حوصله مندى و آرامش دعوت کرده و افزود که دشمنان کشور، در تلاش تخريب اذهان مردم هستند.

به گفته او، اگر نيروهاى امنيتى به سرک ها بر آمده باشند، اين وظيفۀ آنها است. او افزود: “ما خو حس نکرديم که گويا از سوى نيروهاى امنيتى محاصره شديم، امکان دارد که براى محافظت ما آمده باشند.”

معاون اول رييس جمهور گفت اگر خانه اش واقعاً محاصر شده باشد، پس جرم وى اين است که با طالب و داعش مقابله کرده است.

به گفتۀ او، به محافظين خود گفته است که وارخطا نشويد، از احتياط کار بگيريد، اگر بالاى من فير نيز صورت گيرد، محافظانش بر سربازان گلوله بارى نمى کنند.

دوستم گفت که اگر در کابل جنگ ها، هرج و مرج آغاز گردد، بانک ها به غارت برده خواهد شد، تجارت متوقف مى شود؛ وى از همچو بى نظمى ها و خرابى ها حمايت و طرفدارى نمى کند.

او افزود: “سرم در همین دسیسه ها و جنگ ها سفيد شد، حالا ٦٣ ساله هستم، از جوانى خود لذت نبردم، خدا اين مردم ما از روز بد نگاه کند.”

دوستم در سخنرانى به طرفداران خود، بر حمايت و تقويۀ نيروهاى امنيتى تاکيد کرد و گفت که بايد به وحدت ملى در کشور کار شود.

موصوف از جامعۀ جهانى به ويژه از امريکا تشکر نمود، که افغانستان را در بخش هاى مختلف کمک مى کند و از آنها خواست که نيروهاى امنيتى را با طياره ها و سلاح هاى ثقيل تجهيز نمايند.