_94748819_d26ddaa7-baf2-4939-b41d-68b1c3fdbc56

مشاجره شدید لفظی بین جنرال دوستم و رئیس جمهور

نیروهای گارنیزیون کابل و قطعات ریاست امنیت ملی از شب گذشته تا کنون، محور های منتهی به اقامت گاه جنرال دوستم را محاصره کرده اند

خبرتازه واصل شده از کابل به «گزارشنامه افغانستان» مشعر است که
شب گذشته دکترغنی به جنرال دوستم از طریق تلفن هشدار داده بود که تا زمان حل وفصل قضیه حقوقی وی با احمد «ایشچی» حق داخل شدن به دفتر را ندارد.
جنرال دوستم در جواب  تهدید رئیس ‌جمهور بالحنی قاطع گفته است: خودت  این حق را نداری که سرمن  امر کنی  ومانع رفتن من به دفتر معاونیت اول دولت شوی.
درگزارش آمده است که مشاجره سخت تلفنی بین دو طرف بالا گرفته و جنرال دوستم با سخنانی تهدید آمیز به پاسخ دکترغنی گفته است که من مثل تو، چند رئیس جمهور را تجربه کرده ام. هرکدام آن ها اول بسیار «غُروفِش» می کردند؛ باز پسان، خود را به پاهایم می انداختند.
جنرال دوستم به رئیس جمهور اتمام حجت کرده است که من درین مقام، به زورملت خود این جا ایستاده هستم. درین سی سال جنگ و بربادی، مردم مرا نگاه کرده گی است. همین ها مرا به قصر صدارت رسانیده اند. من مثل خودت همراه گروپت به زور خارجی ها به چوکی رسیده گی نیستم و مثل همی شما در وطن خود مساپر(مسافر) نیستم.

درخبرآمده است که حوصله دکترغنی غلیان کرده و گپ به فحش و دشنام دو طرفه کشیده بود.
درهمان مکالمۀ التهابی، جنرال دوستم به دکترغنی گفته است که من فردا به زور به دفترم در قصر صدارت می روم و اگر نر هستی بیا از خانه بیرون برآی و مرا دم راهم را بگیر.
بعد از اتمام جدال سخت بین دو طرف، جنرال دوستم شب هنگام به کوچه برآمده و به طور عاجل با ترتیبات عاجل نظامی، به تشکیل قطعات مسلح و افراز پوسته ها در اطراف خانه اش اقدام کرده بود.
همزمان با تحکیمات تدافعی نفرات جنرال دوستم در قلب شهر، گارنیزیون کابل و واحد های امنیت ملی نیز از شب گذشته تا حال در حالت احضارات شدید به سر برده اند. این قوت ها، راه های منتهی به خانه جنرال را به محاصره کشیده و منازعه تا کنون حل وفصل نشده است.
 +++++++++++++++++++++++
مطالب مرتبط

گارنیزیون: جابجا شدن نظامیان در اطراف منزل دوستم برنامه امنیتی است

bfeb2167-0720-43ba-9ccf-ae00b2e228ce_cx7_cy0_cw87_w1023_r1_s

ده ها نظامی اردوی ملی، امنیت ملی و پولیس که مربوط به گارنیزیون کابل خوانده می‎شوند با سلاح‎های سبک و سنگین در اطراف خانه عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان جابجا شده‎اند.

به دنبال جابجا شدن این نظامیان، گارنیزیون کابل این کار را یک برنامه امنیتی در ساحه شیرپور کابل عنوان می‎کند.

این نظامیان سرک‎های متصل به خانه آقای دوستم را مسدود کرده‎اند و در ساحه به خبرنگاران اجازه عکس و تصویر برداری را نمی‎دهند.

گل نبی احمدزی قوماندان این گارنیزیون چاشت روزسه شنبه به رادیو آزادی گفت، بر اساس یک برنامه امنیتی در حال حاضر ساحه شیرپور کابل مورد تصفیه و تلاشی قرار دارد.

968e89d9-40c0-4b05-8de7-8766ccc6e4be_w650_r1_s

احمدزی: ساحات شیرپور و همین قسمت‎ها مورد تصفیه و تلاشی قرار دارند.

او افزود:

“ما خو دوامدار منحیث مسئولیت گارنیزیون کابل کوشش داریم ساحات را به نوبت بر اساس اطلاعات و راپورهای که موجود می‎شود، آن را مورد تفتیش و ارزیابی قرار دهد، بر همین اساس ساحات شیرپور و همین قسمت‎ها مورد تصفیه و تلاشی قرار دارند.”

از آقای احمدزی پرسیدم که آیا این برنامه به هدف محاصره خانه معاون اول رئیس جمهور نیست؟

وی در زمینه گفت:

“فکر کنید که ما فقط تامین امنیت داریم، تصفیه و تلاشی داریم و تدابیر امنیتی را داریم.”

نیروهای امنیتی در حالی در منطقه شیرپور کابل و در نزدیکی‎های خانه معاون اول رئیس جمهور جابجا شده‎اند که روز گذشته عبدالرشید دوستم پس از نزدیک به چهار ماه غیابت به دفتر کار اش حضور یافت.

معاون اول رئیس جمهور متهم به بدرفتاری جنسی و لت و کوب احمد ایشچی والی پیشین جوزجان است.

در پیوند به این ادعاها اخیرا لوی سارنوالی افغانستان حکم بازداشت ۹ محافظ آقای دوستم را صادر کرد.

احمد ایشچی روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که هدف از جابجا شدن نظامیان افغان در ساحه شیرپور، بازداشت ۹ محافظ معاون اول رئیس جمهور است.

به گفته ایشچی، جنرال دوستم خلاف اراده حکومت یک روز پیش به دفترش حضور یافت و به همین اساس نظامیان افغان خانه او را محاصره کرده‎اند تا ۹ محافظ اش را بازداتش کنند.

او افزود:

” شما شاید دیده باشین که دیروز جنرال دوستم نزدیک‎های ساعت شش شام به دفتر رفته و این می‎خواست خلاف اراده حکومت برای اطرافیانش که روحیه خود را باخته بودند، مانور نشان دهد، از همین خاطر عکس العمل دولت جدی شده و امروز تمام اطراف خانه اش به صورت بسیار جدی و دقیق محاصره است.”

دفتر معاون اول رئییس جمهور افغانستان می‎گوید، اتهام حقوقی بر معاون اول رئیس جمهور از راه‎های قانونی تحت تعقیب قرار دارد.

dcfc6340-2e04-4aa8-9530-ba2bad62abf1_cx2_cy15_cw93_w650_r1_s

عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور

اما این‎که واکنش این نهاد به ادعای محاصره خانه عبدالرشید دوستم چیست، عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور در این باره می‎گوید:

“ادعا و یا اتهام حقوقی که یک فرد و یا یک شخص داشته از مجراهای قانونی اش تحت تعقیب است و به همکاری هر دو طرف ادامه دارد، اما در باره این که می‎گوید خانه محاصره است لطفن شما با مسئولین امنیتی صحبت کنید که این حقیقت دارد یا نه.”

از سوی دیگر بشیر احمد ته ینج عضو ولسی جرگه و سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان گشت و گذار نیروهای امنیتی در اطراف خانه معاون اول رئیس جمهور را برنامه معمولی امنیتی می‎خواند.

به گفته وی تانک‎های نیروهای امنیتی که تا چاشت امروز در اطراف خانه دوستم آمده بودند، دوباره به قرار گاه‎های شان رفته‎اند.

گزارش: نصرت پارسا

++++++++++++++++++++++++++++++++++

مشاوران سیاسی-نظامی دوستم کاترکشته تر از مشاوران خارجی و داخلی عین و غین

جنرال دوستم دریک قدمی دشمنان داخل خانه

_94764368_dostum

دفن دندورۀ جنرال دوستم- ایشچی

جنرال دوستم این بار، افزون بر رزمایش جاده ای، نمایش قدرت در چهارچوب رسمیات را از گرفت و دوباره به دفتر کارش در کاخ صدارت در کابل بازگشت. رزمایش رسمی معنایش این است که این جنرال دوستم و جنبش ملی بود که کمر تیم «تحول وتدارم» را در انتخابات بست و این گروه مونتاژی را تا کاخ قدرت بدرقه کرد. بنابرین، حاکمیت کنونی، دست آورد و محصول وزنه و اراده سیاسی جنرال دوستم است.  لشکری های نظامی و سیاسی جنبش و مشاوران داخلی وخارجی خبره،  قدرت تعیین کنندۀ این فلسفه سیاسی و عملیاتی را به جنرال افاده کرده اند. اگر به حساب تشکیلات متورم معاش خور باشد، غنی وعبدالله ده مرتبه درمقایسه با دوستم، به کمیت یک یک کندک مشاوران را دور خود جمع کرده اند و به حساب حمایت خارجی نیز، هریک، به نخ ده ها کشور خارجی تار شده اند.
دوستم پس از بالا گرفتن اختلاف نظر بین او و اشرف غنی رییس جمهوری، از شرکت در جلسات رهبری دولت افغانستان و رفتن به دفتر کارش خودداری کرده بود؛ اما حالا چرا تغییر روش داد؟ رفتار متفاوت جنرال دوستم، مانند گذشته، گردش خارج از پایتخت در معیت یک گردان کوچک جنگی نیست؛ این بار، اجندای نمایش قدرت را در داخل حکومت و در جنب ارگ، به راه انداخته است. کارگزاران ارگ، به شمول دکترغنی، حنیف اتمر، رئیس قوه قضائیه و دیگران، این چرخش را ظاهراً پیش بینی نکرده بودند. کجا شد آن همه تهدید های سفارت های انگلیس و امریکا که از کوه های بی عدالتی که درافغانستان تلنبار شده، فقط یک عدالت برای «ایشچی» را قایم گرفته و «کمک» های شان را به رسیده گی به قضیه دوستم- ایشچی مشروط کرده و یک عده از کوته بینان را نیز به گوال یک قیاس خطا فروفگنده بودند؟

++++++++++++++++++++++++++

خانۀ جنرال دوستم در محاصره نیروهای امنیتی

16830637_716162515217122_2391702104500380118_n

خانۀ جنرال عبدالرشید، معاون اول رییس‎جمهور در محاصره نیروهای امنیتی در آمده است. یک منبع امنیتی به طلوع‎نیوز می‏گوید که این کار به سه علت انجام شده است.

خانۀ جنرال عبدالرشید، معاون اول رییس‎جمهور در محاصره نیروهای امنیتی در آمده است.

یک منبع امنیتی به طلوع‎نیوز می‏گوید که این کار به سه علت انجام شده است.

نخست آقای دوستم نیروهای مسلح بیشتر داخل شهر کابل آورده است، دوم از نه نگهبان وی که متهم به بدرفتاری با احمد ایشچی استند، دو تن آنان حاضر به تحقیق شده‎اند، اما هفت تن دیگر شان تا کنون حاضر نشده‌اند و سوم این که به آقای دوستم نامه فرستاده شده بود تا در پروندۀ ایشچی همکاری کند، اما آقای دوستم تا کنون در این زمینه همکاری نکرده است.

به گفتۀ این منبع جنرال دوستم هنگامی که به دفتر کارش رفت با تدابیر بیشتر از گذشته رفته بود.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

ژنرال دوستم بعد از سه ماه به دفتر کارش بازگشت

عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهوری افغانستان بعد از دست کم ۳ ماه امروز (دوشنبه ۲ حوت/اسفند) دوباره به دفتر کارش در کاخ صدارت در کابل بازگشت.

آقای دوستم پس از بالا گرفتن اختلاف نظر بین او و اشرف غنی رییس جمهوری، از شرکت در جلسات رهبری دولت افغانستان و رفتن به دفتر کارش خودداری کرده بود.

بعد از آن هم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان راهی ولایات شمالی کشور شد تا به گفته سخنگویانش به تامین امنیت و ایجاد هماهنگی میان مردم علیه شورشیان کمک کند. اما در جریان این سفر بود که احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی آقای دوستم، او را به بدرفتاری جنسی و آدم ربایی متهم کرد.

سخنگویان آقای دوستم این اتهام‌ها رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است.

آقای دوستم در حالی به کارش بازگشته است که دادستانی کل افغانستان حکم بازداشت ۹ محافظ او را در ارتباط به پرونده احمد ایشچی صادر کرده است اما تا کنون در این زمینه اقدام عملی صورت نگرفته است.

عنایت‌الله فرهمند، رئیس دفتر آقای دوستم به بی‌بی‌سی گفت: “جناب معاون اول بعد از یک مدت کوتاهی که در دفتر تشریف نیاورده بود، یعنی بعد از بازگشت از عملیات‌های ولایت فاریاب و سفر خارجشان، اکنون به دفتر کارشان بازگشته‌ و کار خود را آغاز کرده است. امیدوارم هستیم بعد از این به انتقادها و پیشنهاداتی که در حقیقت برای اصلاح حکومت‌داری خوب صورت گرفته بود، رسیدگی صورت بگیرد و با تمام مردم افغانستان به خصوص در زمینه استخدام‌های دولتی، حکومت و ریاست جمهوری برخورد یکسان و عادلانه داشته باشد. در جریان روزهای آینده در این موارد صحبت‌های صورت خواهد گرفت.”

Advertisements