کارمند پیشین سازمان جاسوسی و ارتش امریکا: “جنگ افغانستان توسط امریکا تا پنجاه سال دیگر دوام داده خواهد شد. این جنگ بخاطر القاعده، طالبان و داعش نیست. بلکه این جنگ به خاطر نفت
و کشورهای قدرتمند جهان چون چین، روسیه، هندوستان و ایران است.”

Advertisements