unnamed

سازمان عفوبین الملل یا سازمان سپارشی دولت های قدرتنمد ؟؟؟
دکترصفوی

:به این گزارش توجه کنید
” گروه سازمان عفو بین‌الملل در گزارش جدید اعلام کرد که رژیم بشار اسد در مدت 5 سال تنها در یک زندان 13 هزار زندانی سیاسی را به دار آویخته است.عفو بین‌الملل گفته است که اسد با این کار خویش تعداد رکورد ارتکاب جنایت علیه بشریت را در قرن 21 شکست.” سوال اساسی اینجاست : چرااین گروه همچون ملا عمر آخند فقط جهان رایک چشمه میبینند , یااینکه خود قطعانابینااند ودید مصنوعی شان از عینک تاریک حامیان وتمویل کنندگان درمقابل مزد تغذیه میکنند.؟ درغیر آن آیا این گروه نام نهاد که درحقیقت چشم دولت های ذینفع دربحران اند مگر نمیدانند که درعقب این جنایت وبدبختی ها ویا حامل این دهشت وحشت روزانه کشته شدن هزاران انسان درافغانستان ، یمن ، سوریه، عراق، اوکرایین ، لیبی وووو..بلاخره در سراسر گیتی ونابود ساختن زیرساخت های این کشورها دستان ناپاک چه قدرت ها ی زورگو وجود دارد ؟ چرا هرگز دراین مورد حتی گزارشی درست واخلاقی وجود ندارد ؟ چرا درمقابل حذف یک جانی جهانی ازلست سیاه ملل متحد قاتل هزاران انسان بیگناه افغانستان (گلب الدین حکمتیار) سکوت اختیار نموده اند ؟ چرا درمقابل قتل عام کودکان ومردمان بی دفاع فلسطین بیشرمانه سکوت کرده اند و گزارشی ازجنایت صیهونیزم نمی نویسند.؟؟؟؟.جواب دقیقآ معلوم است ک همه میدانند : وآن اینکه اینها مامورین قراردادی اند که ازطرف قدرت های اشغالگر برای اجرای منافع شان تحت نام های مختلف گماشته شده اند واز اینطرق امرار حیات مینمایند بقول معروف : هرآنکس که دندان دهد ، نان دهد واز اینطریق باچنین گزارشات های خویش میخواهند اذهان مردم را مخدوش نمایند وخودرا فرشته های بیگناه جلوه دهند

Advertisements