خطاب نجیب بارور (قلم بدست توانا) به مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی عبدالله:

n00129641-b

چقدر خوش می‌شدم اگر رفیق گرامی‌ام جناب مجیب رحیمی یا جناب دکترعبدالله‌عبدالله این هشدارها را قبلاً به اشرف‌غنی احمدزی می‌دادند. برای اشرف‌غنی می‌گفتند که دیگر حق نداری زیر نام ۵۰درصد ما را به‌سهم کم‌تر از ۲۰درصد فریب بدهی، ای‌کاش این‌ها در وقت تقسیمات زبان‌دار می‌بودند و هشدار می‌دادند که هیچ‌کسی حق ندارد صلاحیت ما را بگیرد. زمانی که ارگ قومی شد، زمانی که وزارت دفاع، شورای امنیت، وزارت مالیه، ریاست امنیت و صدها سفارت‌ و ولایت‌ دیگر مطلق قومی شدند، آن‌روز کجا بودند عالی‌جنابان که بگویند ما نیز سهم‌دار هستیم. برادر عزیز جناب مجیب رحیمی، شما در حکومت حتا ۲۰درصد هم سهم ندارید، نظر به شیوه‌های مدیریتی اگر سهم کوچکی هم دارید آن را اشرف‌غنی فلتر و یا مدیریت می‌کند، این خوش‌خیالی‌ها برای چیست برادر؟ مگر به نظر شما مردم را در تار خام بستن و فریب دادن کافی نیست؟ عطامحمد نوری که امروز برای تو “کسی” شده است، دیروز همین آدم کمرتان را چه به‌لحاظ سیاسی و مالی بست که امروز شما شیک‌شیک پشت میز نشسته‌اید و علیه مردم خودتان اعلام موضوع می‌کنید

Advertisements