تلویزیون طلوع بینندگان خود را به زیارت “قائد اعظم” پاکستان برد- ویدیو
download
چندی قبل  سایت گزارشنامه ی افغانستان  زیر عنوان ” نزدیکی تلویزیون طلوع به پاکستان و طالبان”  گزارشی رابه دست نشر سپرده بود. در خبر نشر شده آمده بود که ” تلویزیون طلوع از زمان حمله بر موتر  کارمندان آن شبکه، دریک چرخش اساسی، در تبانی با آدرس هایی که از طالبان حمایت می کنند؛ از نظر شکل و محتوا قبله عوض کرده  است.
گزارش می گوید که مقامات پاکستانی براساس یک توافق دو جانبه، به شبکه طلوع امتیاز انتشار یک شبکه اردو زبان به نام «اردو ون» را داده اند که با پالیسی پاکستان همسازی دارد. علاوه برین، همچنان «هی میدان و طی میدان» ازین پس طوری تنظیم  می شود که به طور قطع به تبلیغ و ترویج فرهنگ و سلیقه های پاکستان برای مخاطبان در داخل افغانستان برابر باشد.
تلویزیون طلوع از زمان تأسیس خود، زیرچتر حمایتی ائتلاف شمال قرار داشت و از گردنه های موانع و کارشکنی های بسیاری عبور داده شد.”
 
گرداننده و مجری اصلی این برنامه( آقای مجیب عارض)  در اولین دیدار از شهر کراچی، بینندگان تلویزیون طلوع را به زیارتگاه قائد اعظم پاکستانی ها می برد و به روع موصوف دعا می خواند. بعدن آقای مجیب برنامه ساز موفق تلویزیون طلوع می آموزد که به خاطر خرسندی پاکستانی ها،  “بحر هند” را نیز “بحر عرب ” بخواند.
 
اکنون توجه ی شما را  به اولین برنامه ی خدمتگذاری تلویزیون طلوع برای حاکمیت پاکستان معطوف میداریم.س.

 

Advertisements