mojlogo

قابل توجه رسانه‌های محترم!

احترامانه نگاشته می‌شود که:

وزارت عدلیه ج.ا.ا به منظور تامین عدالت اجتماعی و نهادینه شدن هر چه به‌تر حقوق شهروندی‌مرکز خدمات حقوقی تیلفونی (Call Center) را با شماره (188) ایجاد نموده و شهروندان گرامی فقط با یک تماس می توانند از حقوق خود آگاه شده و مشوره های حقوقی رایگان دریافت نمایند.

قرار است این مرکز روز شنبه مورخ 16/11/1395ساعت 10:00قبل از ظهر طی مراسمی با اشتراک وزیر عدلیه، روسای مرکزی و جمعی از مهمانان به طور رسمی افتتاح گردد.امیدواریم در راستای پوشش خبری این برنامه همکاری نموده ممنون سازید.

سخنرانان:

داکتر عبدالبصیرانور وزیر عدلیه

اسدالله وحدت رئیس عمومی مساعدت‌های حقوقی

رئیس واحد پروژه بانک جهانی

اشتراک کنندگان:

رئیس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر

نمایندۀ محترم اتحادیه اروپا

ادارات عدلی وقضایی

و‌‌نهاد‌های دولتی‌وغیردولتی

زمان: روز شنبه مورخ 16دلو 1395 ساعت 10:00 قبل از ظهر

مکان:سرک پانزده وزیر محمد اکبرخان، کوچه سوم، وزارت عدلیه، منزل اول،تالار کنفرانس های وزارت عدلیه،

شماره تماس: 0783117080

Advertisements