شهروندان در یک نظرسنجی: «طالبان» یک گروه تروریستی و مزدور است.

نتایج یک نظرسنجی مشترک روزنامه ۸صبح و دانشگاه خصوصی خورشید نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان افغانستان گروه طالبان را به عنوان یک «گروه تروریستی» و «مزدور خارجی‌‌» می‌شناسند.
این نظرسنجی که در نتیجه مصاحبه با سه‌هزار و ۷۱۷ نفر در مراکز ولایت‌های کابل، پروان،‌ کاپیسا، ننگرهار، بغلان، بامیان، غزنی، قندهار، بلخ، هرات و بدخشان به منظور ارزیابی عمل‌کرد حکومت از دیدگاه مردم صورت گرفته است، نتیجه آن روز سه‌شنبه، پنجم دلو، منتشر شد. بیش از شصت‌و‌یک درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی مردان و نزدیک به سی‌و‌هشت درصد دیگر زنان بوده‌اند. این نظرسنجی که بیشتر به صورت فور‌م‌های مکتوب صورت گرفته، شرکت‌کنندگان آن افرادی با سویه‌های تحصیلی بالاتر از صنف دوازدهم و بالای هجده سال بوده‌اند. مسوولان نهادهای تحقیق‌ کننده می‌گویند که در این نظرسنجی تلاش کرده‌اند تا حد ممکن از افراد تحصیل‌کرده و دارای آگاهی سیاسی کار بگیرند.
نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان افغانستان گروه طالبان را به عنوان یک «گروه تروریستی» و «مزدور» می‌شناسند و

مخالف مذاکره میان این گروه و دولت هستند

untitled-1-107.

زدیک به شصت درصد از شرکت‌کنندگان نظرسنجی روزنامه ۸صبح و دانشگاه خورشید، در پاسخ به این پرسش که کدام توصیف از طالبان مناسب‌تر است، گفته‌اند که طالبان یک «گروه تروریستی» و «مزدور» خارجی است. بیست و نه درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی از گروه طالبان به عنوان عامل اصلی نابودی و ویرانی افغانستان یاد کرده می‌گویند که این گروه باعث شده تا جامعه جهانی نسبت به افغانستان و دین اسلام بدبین شود. اما ۵٫۲ درصد از مصاحبه‌شوندگان می‌گویند که گروه طالبان در راستای تامین ارزش‌های اسلامی مبارزه می‌کند.
نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که چهل و چهار درصد مردم به مذاکرات صلح میان دولت و گروه طالبان مخالفت و سی و نه درصد دیگر از این مذاکرات حمایت می‌کنند. شانزده درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی در باره حمایت یا مخالفت‌شان از مذاکره میان دولت و گروه طالبان ابراز نظر نکرده‌اند.
هم‌چنین ۴۲٫۴ درصد از مصاحبه‌شوندگان از روش مذاکره دولت با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی حمایت و ۳۹٫۱ هم با روش‌های موجود مخالفت کرده‌اند. بیشتر از پنجاه‌وشش درصد از مصاحبه‌شوندگان هم گفته‌اند که هرگاه مذاکراتی میان دولت و گروه طالبان صورت می‌گیرد، این گروه باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرد و جنگجویانش به زندگی عادی برگردند. در عین حال، ۱۹٫۲ درصد دیگر تاکید کرده‌اند که جنگ با گروه‌ طالبان باید ادامه پیدا کند تا این گروه مجبور به انجام مذاکره با دولت شود.
حرکت در مسیر نادرست
نتیجه‌ی نظرسنجی مشترک روزنامه ۸صبح و دانشگاه خورشید هم‌چنین حاکی است که بیشتر شهروندان تصور می‌کنند افغانستان در مسیر نادرستی در حرکت است. بر اساس این نظرسنجی، بیشتر از چهل‌و‌هفت درصد تصور می‌کنند که افغانستان در مسیر نادرست و ۲۳٫۷ دیگر هم معتقدند که در مسیر درست در حرکت است.
چهل درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی هم‌چنین در باره این که دولت باید کدام برنامه‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد، مبارزه با فساد اداری و بهبود سیستم عدلی و قضایی کشور را به عنوان برنامه‌های دارای اولویت دولت پیشنهاد کرده و حدود بیست‌و‌دو درصد هم اصلاحات در سکتور امنیتی، نزدیک به یازده درصد ایجاد فرصت‌های شغلی و بیشتر از نه درصد هم توجه به معارف را مهم خوانده‌اند.
هم‌چنین نزدیک به بیست‌وسه درصد از شهروندان گفته‌اند که دولت در بخش ارتقای کیفیت معارف و بیست درصد هم معتقدند که در راستای مبارزه با فساد اداری توانسته است بهتر عمل کند. ایجاد فرصت‌های شغلی که از جمله‌‌ی مهم‌ترین خواست‌های مردم افغانستان به شمار می‌رود، از نظر اکثریت شهروندان، دولت در این زمینه دست‌آوردی نداشته است. تنها شش‌و‌نیم درصد گفته‌اند که آنان اقدام‌های دولت را در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی تایید می‌کنند.
در نظرسنجی روزنامه‌ی ۸صبح و دانشگاه خورشید، پنجاه‌و‌سه درصد مردم از اصلاحات انجام شده در نهادهای عدلی و قضایی کشور اظهار بی‌خبری کرده‌ و تنها بیست‌و‌هفت درصد گفته‌اند که از اصلاحات در این نهادها مطلع هستند.
در عین حال، چهل‌و‌پنج درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی گفته‌اند که آنان نسبت به اصلاحات انجام شده در نهادهای عدلی و قضایی کشور خوش‌بین نیستند و بیست‌و‌نه درصد در این باره می‌گویند که خوش‌بین اند. هم‌چنین بیست‌و‌دو درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند که اصلاحات انجام شده در کار سارنوالی‌ها منجر به افزایش دسترسی مردم به عدالت شده، اما چهل‌و‌نه درصد از اصلاحات در چگونگی پیش‌برد سارنوالی‌ها اظهار بی‌خبری کرده‌اند.

رضایت مردم از نیروهای امنیتی

بر اساس نظرسنجی مشترک روزنامه ۸صبح و دانشگاه خورشید، اکثریت شهروندان کشور از عملکرد نیروهای امنیتی ابراز رضایت کرده‌اند. در این نظرسنجی ۷۴٫۷ درصد از شرکت کنندگان گفته‌اند که آنان از کارکرد نیروهای امنیتی کشور راضی هستند. بیش از سی‌و‌دو درصد مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که از نیروهای امنیتی «بسیار زیاد» رضایت دارند. اما، ۱۶٫۸ درصد دیگر گفته‌اند که از کارکرد نیروهای امنیتی رضایت ندارند.
چهل درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از اقدامات نیروهای امنیتی در راستای مبارزه با «گروه‌های تروریستی» و رویدادهای ناامنی حمایت کرده و بیش از بیست‌و‌پنج درصد دیگر هم گفته‌اند که باید اقدام‌های جدی‌تر و بیشتری در این زمینه صورت گیرد. هم‌چنین نزدیک به سی‌و‌دو درصد هم اقدامات نیروهای امنیتی کشور را در مبارزه با «گروه‌های تروریستی» و تامین امنیت ناکافی خوانده‌اند.
نتیجه‌ی این نظرسنجی نشان می‌دهد که میزان اعتماد مردم به نیروهای اردوی ملی در مقایسه با دیگر نیروها بیشتر است. سی‌و نه درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که به نیروهای اردوی ملی اعتماد «زیاد» دارند. اما، ۴۴٫۷ درصد گفته‌اند که اعتمادشان نسبت به نیروهای اردوی ملی «متوسط» است و چهارده و نیم درصد هم می‌گویند که «خیلی کم» به این نیروها اعتماد دارند. همین طور بیست‌و‌شش درصد مصاحبه‌شوندگان می‌گویند که آنان به نیروهای پولیس ملی «خیلی زیاد»، ۴۶٫۷ «متوسط» و بیست و پنج درصد هم «خیلی کم» اعتماد دارند.

مانع اصلاحات

در این نظرسنجی نقش اعضای پارلمان در باره اصلاحات نیز مورد پرسش قرار گرفته و نتیجه‌ی آن نشان می‌دهد که چهل‌و‌دو درصد از مصاحبه‌شوندگان معتقدند که اعضای پارلمان به خاطر منافع شخصی خودشان در برابر اصلاحات می‌ایستند. هم‌چنین بیست و هفت درصد از مصاحبه‌شوندگان نقش اعضای پارلمان در اصلاحات را منفی و بیست و هشت درصد دیگر مثبت خوانده‌اند.
هم‌چنین اکثر شرکت‌کنندگان این نظرسنجی سیاست‌های حکومت وحدت ملی برای توان‌مندساختن زنان را کم‌ تأثیر خوانده‌اند. بیشتر از سی و پنج درصد از آنان، سیاست‌های حکومت در بخش توان‌مندسازی زنان را کم‌ اثر، بیست و نه درصد بی‌اثر و اما ۲۲ درصد، موثر خوانده‌اند.

Advertisements