unnamed

حتی فکر بیرون شدن ازاین پست را نباید کرد

برگردان بفارسی – دکترصفوی
واسیلی لیوانوف یکی ازهنرمندان بزرگ  سینمایی روسیه حین اخذ جایزه افتخاری درقصر کرملین خطاب به پوتین گفت : ” آقای ولادیمیر ولادیمیرویچ ؛ من بخاطراین جایزه افتخاری ازشما تشکر میکنم ، ولی خبر شدم که گویا شما دریکی از بیانات خویش دریکی از شهر های روسیه گفته ایید که گویا حاضر نیستید این پست رابعدها ادامه دهید…. واین حرف شما ما را نهایت هیجان زده ساخته است. آقای رِِییس جمهور ؛ آیا میدانید اگر شما بادقت چشم تان را به طرف آسمان بالا کنید این صدا رامیشنوید : “حتی در مورد ش فکر نکنید !” ، این صدایی ما وصدایی کشور بزرگ روسیه خواهد بود.”

. منبع – ویستی

Advertisements