حقایق پشت پرده غارت جهان
بتدریج درحال فاش شدن است
روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی

58861392c46188de2b8b4595

جک ما» ثروتمند ترین مرد چین و پایه گذار گروه اقتصادی » علی بابا » در عرصه » تکنولوژی اطلاعات» است. او در مورد سیر تکاملی ایالات متحده و نظریات فزاینده انتقادی مربوط به آن نظریات خاص خود را دارد.
«جک ما» در کنفرانس جهانی اقتصاد در «داوس» گفت: ایالات متحده امریکا در سه دهه گذشته گرفتار انبوهی ازاشتباهات بوده است. امریکا خود را بشدت درگیر جنگ ها و وال استریت ساخته است.
پاسخ او به این پرسش که نظرش در مورد گلوبالیزاسیون و دونالد ترامپ چیست گفت: در سال 2005 توماس فریدمان در کتاب خود بنام : «جهان مسطح است» تاریخچه کوتاهی از قرن بیست و یکم » نوشته بود «جهانی شدن » استراتژی کاملی» برای امریکاست. شعار این بود: ما خواستار مالکیت معنوی، فنآوری، مارک ها هستیم- تمام عرصه های دیگر را به کشورهائی چون مکزیک و چین وا می گذاریم.
«جک ما» در دنبال سخنان خود گفت: موسسات بین المللی امریکا از جهانی شدن میلیون میلیون سود بردند.
«جک ما» با اشاره به این که چه امکاناتی وجود داشت گفت: وقتی من تحصیلات دانشگاهی را به پایان رساندم و خواستم یک دستگاه» پی جو»(pager ) بخرم بهای آن 250 دلار بود. من آموزگار بودم وحقوق ماهانه من 10 دلار و هزینه تولید آن دستگاه 8 دلار بود.
او در ادامه سخن خود گفت: سودی که IBM و مایکروسافت بردند بیش از سودی بود که چهار بانک چینی رویهم بردند، این ها بزرگترین بانک های چین بودند….ولی چه بر سر آن پول ها آمد؟
«جک ما» گفت سی سال پیش فورد و بوئینگ تنها کارخانه های امریکائی بودند که چینی ها می شناختند. امروز همه موسساتی که در چین درباره آنها صحبت می شود یا در » سیلیکون والی»هستند یا در «وال استریت» .
همزمان با این ها امریکا پول بسیار زیادی هزینه جنگ ها در خارج کرد.
امریکا در 30 سال گذشته 13 جنگ کرده و14،2 بیلیون دلار هزینه این جنگ ها کرده است. صرفنظر از خوبی آستراتژی باید بیشتر پول را برای اهالی کشور خرج کرد. ولی آن پول خرج مردم نشد: آن پول رفت به وال استریت. آنوقت چه اتفاقی می افتد؟ در سال 2008. در بحران مالی 19،2 بیلیون دلار دلار از درآمد های امریکا برباد رفت…چه می شد اگر آن پول درامریکا، درغرب میانه امریکا سرمایه گذاری می شد و صنایع مستقر در آن منطقه را به پیش میراندند؟
«جک ما» گفت : هیچکس مشاغل امریکا را نمی دزد.
اینطور نیست که دیگر کشورها مشاغل امریکا را می دزدند. این استراتژی خود شماست. پولتان را عاقلانه تقسیم کنید. شما باید پول بیشتری برای مردم خود خرج کنید.
جهان نیازمند رهبری تازه ای است، ولی رهبری تازه باید متکی بر همکاری باشد. من بعنوان کارآفرین خواستار آن هستم که همه جهان از رشد اقتصادی بهره مند شود.

https://deutsch.rt.com/international/45662-jack-ma-china-alibaba-usa-handel-trump-wirtschaft-politik-kritik-krieg-verschwendung/

Advertisements