thumb-php

تلویزیون ۱ مدرک‌هایی دارد که نشان می‌دهد حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار خواهان آزادی دو هزار محبوسی شده است که در میان آنان کسانی هستند که به اتهام عضویت در گروه طالبان بازداشت شده بودند.

بر اساس این سندها، از میان دو هزار زندانی حزب اسلامیفقط ۵۰۰ تن آنان به اتهام عضویت در حزب اسلامی افغانستان بازداشت شده‌اند و ۱۵۰۰ تن متباقی پرونده‌های فعالیت هراس‌افگنانه زیر نام طالبان، آدم‌ربایی، قاچاق مواد مخدر و قتل دارند.

همچنین، فهرست ۴۸۸ نفری از زندانیان این حزب که در دسترس تلویزیون ۱ قرار گرفته است، نشان می‌دهد که این زندانیان که بیشترشان در زندان‌های پلچرخی و بگرام محبوس هستند، فقط کمتر از ۱۰۰ تن آنان عضو حزب اسلامی “ثابت شده‌اند”.

بررسی بیش از یک ماه کمیته‌ی آزادی زندانیان حزب اسلامی نشان می‌دهد که ۳۸۸ تن از فهرست یادشده عضویت طالبان را دارند یا هم جرم‌شان قاچاق مواد مخدر، قتل، آدم ربایی و سایر جرم‌های جنایی است.

محمد امین کریم، رییس هیات مذاکره کننده‌ی حزب اسلامی به تلویزیون ۱ گفت: “اول اینکه این زندانیان ناحق به نام طالب بازداشت شده و دوم به خاطر اینکه از فشار حکومت و زندانیان طالب رهایی یابند، خود را طالب معرفی کرده بودند.”

آقای کریم افزود که حتمن کسانی در فهرست ارایه‌ شده‌ی آنان به حکومت وجود دارد که طالب هستند.

سند‌ها همچنین نشان می‌دهد که برای محبوسان طالبان در زندان کندهار کارت‌های عضویت حزب اسلامی توزیع شده است تا در چارچوب توافقنامه‌ی صلح دولت افغانستان و حزب اسلامی از زندان رها شوند، اما گفته می‌شود که نیروهای امنیتی کشور به موقع مانع این کار شده و عاملان آن را دستگیر کرده‌اند.

جاوید کوهستانی، کارمند پیشین سازمان استخبارتی کشور به تلویزیون ۱گفت: “پس از توافق صلح با حزب اسلامی، اطلاع‌هایی که از ولایت‌ها مختلف رسیده است نشان می‌دهد که بخشی از افراد این حزب با خانواده‌های زندانیان (طالبان و مجرمان امنیتی) رابطه برقرار کردند.”

آقای کوهستانی افزود که این افراد در “بدل آزادی هر زندانی مبلغ هنگفت خواسته‌اند” و به این منظور کارت‌ عضویت حزب اسلامی به یک تعداد زندانیان، تازه توزیع شده است تا بتوانند از این طریق “تجارت سیاسی” کنند.

محمد امین کریم در پیوند به این موضوع گفت: “تخلف و فساد در تمام بعدهای این جامعه نفوذ کرده و در دروازده‌های حزب اسلامی افغانستان توقف نکرده است. این کارها متصور است و ناممکن نیست.”

مسوولان حکومتی و حزب اسلامی به تلویزیون ۱ گفتند که جنگجویان حزب اسلامی “مجبور بودند” که زیر نام طالب بجنگند و اکنون با روش سنتی و پرسش از بزرگان روستاها، افراد این حزب را از طالبان تفکیک خواهیم کرد، ولی مسوولان از مجبوریت جنگیدن زیر نام طالب چیز نگفتند.

افزون بر این موضوع‌‌، در حال حاضر شماری از “جنگجویان حزب اسلامی و فرماندهان این حزب” در نقطه‌های مختلف کشور در حال جنگ زیر نام طالب هستند.

اکرم خپلواک، رییس کمیسیون تطبیق توافقنامه‌ی صلح حکومت با حزب اسلامی به تلویزیون ۱ گفت: “در حال حاضر بسیاری از عضوهای حزب اسلامی زیر نام طالبان می جنگند.”

آقای خپلواک افزود: “هنوز هم بسیاری از فرماندهان این حزب که در بخش‌های مختلف کشور و اطراف کابل می جنگند، زیر نام طالبان فعالیت می کنند.”

با این حال دیده می‌شود که حزب اسلامی افغانستان خلاف توافقنامه‌‎ی صلح رفتار کرده است.

در بخشی از ماده‌ی هجدم این توافقنامه آمده است: “بعد از اعلام رسمی این موافقتنامه از سوی شورای عالی صلح و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حزب اسلامی افغانستان به گونه‌ی رسمی اعلام می‌کند که به خاطر مصالح کشور و قطع دایمی جنگ و خشونت و تامین صلح پایدار به عنوان حزب مهم سیاسی در کشور فعالیت نموده، قانون اساسی کشور را رعایت، آتش بس دایمی را برقرار و هر نوع تحریکات نظامی‌اش را متوقف و تشکیلات نظامی خویش را منحل می‌سازد.”

گفته می‌شود که این حزب افزون بر فعالیت نظامی‌اش زیر نام طالبان، تشکیلاتی نظامی‌اش را نیز منحل نکرده و در ۲۴ تا ۲۸ ولایت کشور حضور نظامی دارد.

همچنین این حزب قصد ندارد که سلاح‌های جنگجویانش را به حکومت تسلیم کند و انتظار دارد که در صف‌های نیروهای امنیتی کشور جذب شوند.
فرزاد صالحی – سجاد محمدی

Advertisements