وقتی کشور اشغالی بود، هیچ حاکمی استقلال سخن گفتن ندارد.
غنی مه  خود مزدور است، مجبور شد برای خاموش ساختن خشم توده ها اظهارت ملا حکیم مجاهد را تقبح کند. اما غنی می داند مه مجاهد از شکمبه ی خود نمی تواند چنین اظهاراتی را بیان کند. صاحب هردو یکی است. غنی بدون نام گرفتن آن سخنان او را از ترس مردم تقبح کرد.
به گزارش رادیو آزادی..

ارگ: اجازه نمی‌دهیم قاتلان افغان‌ها فرشته گان صلح خطاب شوند

0dc1c-25da25a925d825a725d825ae-25d825b125db258c25d825a725d825b325d825aa-25d825ac25d9258525d9258725d9258825d825b125db258c

طالبان فرشته گان صلح استند” سخنانی که از سوی یکی از مشاوران شورای عالی صلح مطرح شده‌ و واکنش تند ریاست جمهوری افغانستان را به همراه گردیده‌است.

ریاست جمهوری افغانستان هشدار می‌‍‌دهد که این موضوع را به گونه جدی دنبال کرده و در چوکات قانون در این زمینه اقدام خواهد کرد.

ارگ روز شنبه با نشر اعلامیۀ گفته‌است که به هیچ فرد اجازه نمی‎دهد تا با استفاده از آزادی بیان، قاتلان مردم افغانستان و ویران‎گران اماکن مقدس را فرشته گان صلح خطاب کند.

Advertisements