از ماشین لفاظی ترمپ، دود بالا شد

ارتش امریکا درافغانستان از تمامی استقامت ها آسیب پذیر وقلعه بند باقی مانده است. حق العبور از پاکستان بیمه ای دایمی و بی خطر نیست.
 جنرال جیمز ماتیس، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت دفاع دولت آینده آمریکا، توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غربی موسوم به برجام را معاهده‌ای “غیردوستانه” خواند اما تاکید کرد “وقتی آمریکا تعهدی داده است، ما باید با همکاری هم ‌پیمانان خود به آن تعهدات عمل کنیم.”
این تغییر برخاسته از گرمایش انتخاباتی ولفاظی های رسانه یی، می رساند که جمهوری خواهان هرگز به موقعیت های پس از فروپاشی شوروی، دو باره دست نخواهند یافت.

جنرال ماتیس از کنسرواتورهایی است که ایران را هماره سیاه می بیند اما اکنون هنوز به کاخ سفید نیامده اند که حساب وکتاب دست شان آمده است که دنیا تنها در دست فایتون های امریکایی نیست و جهش عظیم برای  بزرگ سازی و اثبات دایمی مقام ابر قدرتی برای امریکا، با کوچک سازی سنتی غول های نوظهور آسیایی نا ممکن است. تیم ترمپ اطلاعاتی مشخص و با جزییات در دست دارد که ایرانی ها برنامه ریخته اند که در صورت به هم زدن یک جانبه توافق هسته یی با ایران، کار را از افغانستان علیه آنان شروع کنند. دفتر سوریه بسته شده است. انداختن طالبان و ضد طالبان به جان امریکا در افغانستان، برای ایران و روسیه خیلی ارزان و با دوام تمام می شود. از نخستین عقب نشینی گروه ترمپ استفهام می شود که امریکا راهی جز چنگ زدن به سلسله معامله هایی بزرگ در سراسر دنیا ندارد.
ارتش امریکا درافغانستان از تمامی استقامت ها آسیب پذیر وقلعه بند باقی مانده است. حق العبور از پاکستان ممکن است در‌آینده به طور سرسام آور هزینه بردار شده و از منظر تغییر در پالیسی های محور های منطقه یی نو ظهور، زود شکن باشد. این خطر از کجا آمد؟
این درمانده گی از آن جا شروع شد که امریکایی ها به جای معامله با مردم افغانستان، با آی اس آی و دزدان نظامی- سیاسی داخلی جور آمد کردند. ازین قرار، ترمپی ها جز ادامۀ فشار های جنگی به هدف پیش خرید زمان، راه دیگری ندارند؛ مسیری که آینده اش مرچ سرخ است. حالا که روسیه به این بندر دو باره دور خورده، امریکا جنگ نیابتی و مستقیم بزرگی را باید درنظر داشته باشد و اثبات کند که افغانستان «گورستان امپراتوری» ها نیست.گ.ا.
Advertisements