در بازی بزرگ جاری، جای پا برای عرب های خلیج در قندهار سراع نمی توان کرد.

آنانی که کمپاین واگذاری قلمرو خود مختار به تروریزم را بدون اطلاع مردم پیش می برند، هنوز فرصت دارند از حوادث درس بگیرند؛ ورنه، «فرزندان افغان» به دستور غیر افغان، وارد اتاق خواب شان نیز خواهند شد. تجربۀ اعلام منطقه خود مختار در دندغوری بغلان و شماری از خود مختاری های اعلام ناشده در لوگر و دیگر ولایات، همانند اشک کباب باعث طغیان آتش است. یک حلقۀ خاص که در داخل افغانستان برضد افغانستان جنگ ابدی را پلان کرده است، خیلی هم برخود می بالد که در چشم بستن به جنایت بشری تروریزم طالب، در نقش ختم الله علی قلوبهم وعلی صمعهم و علی ابصارهم ظاهر می شوند.
عاقبتش را همه دیده اند و ازین پس هم خواهند دید. قندهاریک نمونه است؛ نمونه های دیگری را درخوست ولوگر شاهد بوده ایم که ماده انفجاری را در قرآن قالب زدند و والی ها را از صحنه براندازند.
قوماندان پلیس قندهار که به جای مبارزه با ترور، تبلیغات حامد کرزی را تکرار می کند، اکنون باید از سایۀ خویش نیز هراسان شده باشد و باید فهمیده باشد که تروریزم، ربطی به نجابت یا سلحشوری «فرزندافغان» ندارد. طبعیت تروریزم به عنوان یک مرض، لازمه اش، تخریب و بنیاد براندازی و سوختن ترو خشک است. ما درحال حاضر با تروریزم تاجیکی ( لر او بر) درشمال، به خصوص در مدارس کندز وتخار و بدخشان مواجه هستیم. شما به مستندات یوتیوپ مراجعه کنید؛ نره خر های ریشداری که در کندز و تخار تحت نام مدارس زنانه و مردانه، تاریکی خانه های ترسناکی را رهبری می کنند، زود باشد که در مسند رهبران نوظهور تروریزم وارد میدان شوند.

اصل ماجرا این است که طالب و فرزندان افغان، با «مسلمانان» تاجک تبار اکنون به چند کانال کار می کنند و قوم پرستان نادان بهتر است چشمان خود را برای دیدن حقایق بشویند.
طلاپرستان عرب حوزۀ خلیج ، عبث در تلاش اند که در قندهار مرکز بگیرند، قندهار مرکز ثقل منطقه و بندر حیاتی افغانستان به شمار می رود. این ولایت، عقبه پاکستان است و هند- ایران اگر تمام جهان یک طرف شوند، در دراز مدت اجازه نمی دهند که عرب ها در آن جا وضع الجیش بگیرند. همین تروریست پروران امارات و عربستان نبودند که ایلغار جهل وخون طالبان را در افغانستان به عنوان یک حرکت مقدس به رسمیت شناخته بودند؟ حالا چه کسی بر نعش دپلومات های امارات اشک خواهد ریخت؟ ‘گ ا

Advertisements