pakk
جنرالان پاکستانی بدون اجازه امریکا به ارزگان آمده می توانند؟
 %d8%a7%d8%b1%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa
هوا و زمین در دست امریکا و ناتو است. بچه ملاعمر و جنرالان آی، اس، آی هم از جنس اجنات نیستند که چشم یک ابرقدرت در دیدن آنان کور باشد. 
قرار گزارش خبرگزاری فرانسه و اکونومیک تایمز،  تلاش برای ساختن یک اقلیم خود گردان برای طالبان، در دستور کار حکومت و جامعه جهانی قرار گرفته است. هدف ازین اقدام، دور کردن دهان طالبان از پستان پاکستان خوانده شده است؛ اما به نظر می رسد که امریکا و کابل در دادن امتیاز به طالبان با روسیه و ایران مسابقه راه انداخته اند. آنان تدابیری می سنجند که طالبان از دور دسترخوان روسیه و ایران برخیزند و به قلمرو «امن» که در مناطقی میان پاکستان و افغانستان برای شان پیشنهاد شده، به تحکیم «امارت اسلامی» اقدام کنند. در همین حال، روزنامه ویسا به قول از نماینده‎های ولایت ارزگان در پارلمان می‎نگارد که پسر ملا عمر ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان و جنرالان پاکستانی به ولایت ارزگان آمده‎اند و در ادامه می‎نویسد که آنان در ولایت ارزگان مشغول گفتگو با مردم هستند.
به باور نویسنده، مقامات افغان در خواب شرین هستند و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود نه تنها ارزگان بلکه سایر ولایت هم بدست طالبان سقوط خواهد کرد.گ.ا
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

حکومت کابل: حاضریم به «امارت اسلامی» قلمرو مستقل بدهیم

طرح خاینانه یی تحت عنوان «کشانیدن طالبان از پاکستان به افغانستان» درجریان است وتلاش می شود تا یک دولت موازی تحت رهبری «امارت اسلامی» تشکیل شود.
گزارشنامه افغانستان

خبرنگار اکونومیک تایمز از کابل گزارش داده است که مقامات دولت افغانستان براساس یک استراتیژی جنجال برانگیز، با این قیاس که گروه تروریستی طالبان را از پایگاه های امن سنتی شان در پاکستان محروم کنند، خواستار ایجاد «منطقۀ امن» برای آن ها هستند.

جنرال رازق قوماندان پلیس قندهار و تطبیق کننده نظریات حامد کرزی در جنوب، گفته است:

abdul-raziq
«از طالبان می خواهم که به افغانستان بیایند. ما باید به آن ها و به خانواده های شان یک منطقه امن ایجاد کنیم.»

قوماندان قندهار به گفته اکونومیک  تایمز این سخنان را یک ماه پیش در دیدار با علمای مذهبی ابراز داشته است. وی گفته است:
« ما در دراز مدت  نمی توانیم به خاطر ختم جنگ به دولت ها و سفارت های خارجی اتکا داشته باشیم. طالبان به این کشور تعلق دارند و آنان فرزندان این آب و خاک اند.»

زمانی که شماری از ناظران با توجه به این که درحال حاضر طالبان مناطق گسترده یی را تحت کنترول خود دارند، این استراتیژی را «غیرمنطقی» خوانده و آن را رد کردند، شیرمحمد آخند زاده والی سابق هلمند هشدار داده است که « دولت نباید به تروریست ها منطقه امن به وجود آورد.»

جنرال رازق به درخواست تکرار مصاحبه با اکونومیک تایمز پاسخ نداده، مگر به گفته نویسنده گزارش، یک مقام امنیتی در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه، هدف حکومت ازین اقدام را «کشانیدن طالبان از پاکستان به افغانستان» توجیه کرده است.
این مقام بدون افشای نامش گفته است: « ما یک قلمروی جداگانه یی برای آنان اختصاص می دهیم تا با خانواده شان درآن جا بیایند. سپس آن ها چه بجنگند یا  به صلح روی آورند، از فشار پاکستان رهایی خواهند یافت.»
Advertisements