13940215162143395243444

توطئه ديگري در كار است؟

نزدیک به دو سال پیش از امروز دولت و مقامات ولایت بغلان دهنه غوری را طی یک معاهده یک جانبه و ننگین به طالبان واگذار کردند و از آن زمان تا حال این منطقه مهم و سوق الجیشی در نزد آن گروه قرار دارد.

طالبان در این محل ، مراکز آموزشی برای جنگجویان خویش سازمان دهی کرده اند و چنان که هموطنان ما آگاهی دارند، در دو سال گذشته طالبان با استفاده از این مرکز مهم خویش دو بار شهر کندز را سقوط دادند که گفته می شود در این عمل نیز زد و بند های حلقاتی در درون دولت شامل بوده است.

همین اکنون این منطقه مهم یکی از مراکز مهم تدارکاتی این گروه می باشد و بر سر راه کابل- مزار شریف قرار دارد و هر زمانی که خواسته باشند می توانند بر سر راه سبز شوند و مانعی بر تدارکات و آمد و شد نیرو های دولتی به شمال کشور باشند.

طی این مدت نیرو های امنیتی یکی دو بار قصد تصرف این منطقه را کردند ولی به دلایلی این منطقه همچنان در دست طالبان قرار دارد و ازاین راه آنان به اکمال قوت های شان در ولایت‌های شمال و شمال شرقی می پردازند و بغلان را از این جا اداره می کنند یکی از مخاطرات مهم برای شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان نیز می باشد.

اکنون اسنادی افشا شده است که رهبری ولایت بغلان در کار اند تا برخی از مناطق مهم دیگر این ولایت را به طالبان واگذار کنند. در این برنامه آنگونه كه سند یاد شده افشا کرده است، دو منطقه مهم در بغلان مرکزی قرار است به طالبان واگذار شود.

همه می‌دانند که بغلان مرکزی بر سر راه بغلان – کندز قرار دارد و اگر طالبان این منطقه را در کنترول داشته باشد، قادر خواهند شد تا مزاحمت های جدی‌یی را برای نیرو های امنیتی و دفاعی کشور خلق کنند ونگذارند تا دولت از این طریق به مناطق شمال شرقی آمد و شد کنند.

در حالی که نیرو های دولتی از چندی به این سو در ولایت کندز در حال نبرد با طالبان اند، معلوم نیست که واگذاری مناطقی از بغلان مرکزی بربنیاد کدام برنامه نا سنجیده یی به این گروه واگذار می شود.

اگر دولت دست به چنین کاری بزند، معلوم است نیروهایش را که در آنسوی بغلان در ولایت کندز در حال نبرد با طالبان قرار دارد در تنگنا قرار داده و عملاً راه های اکمالاتی آنان را به مخاطره می اندازد که آنگاه آزاد سازی دوباره آن به وقت، هزینه و شاید هم تلفات انسانی همراه باشد.

اگر این برنامه عملی شود، دولت خود راه هایی را بر روی طالبان هموار می کند تا بتوانند بار دیگر ولایت کندز را اشغال کنند و از این مسیر به استقامت ولایت تخار پیشروی کنند.

گفته می شود اگر واگذاری این مناطق به طالبان تحقق یابد، دو قطعه از نیرو های دفاعی کشور مجبور اند مراکز شان را دربغلان مرکزی به طالبان واگذار کنند و خود به مناطق دیگری جابه جا گردند.

ما باور داریم که اگر فکر سازنده در دم و دستگاه نهاد های امنیتی و دفاعی کشور موجود باشد، رواداری نخواهند کرد تا دست به چنین اقدامی بزنند که به معنای خودکشی به قوت های موجود در ولایت بغلان و کندز می باشد.

ما امیدواریم که نهاد های امنیتی و دفاعی کشور به اهمیت موضوع یک بار دیگر دقت کنند و از اجرای این برنامه خطرناک که جان نیرو های دولتی را به خطر می اندازد، خود داری کنند آرمان ملی

Advertisements