13951008000263_photoj

گاردین: فرماندهان بدنام محلی افغانستان
توسط
CIA
پشتیبانی می‌شوند
روزنامه گاردین گزارش داده است که برخی از فرماندهان بدنام محلی افغانستان که توسط سازمان امنیت آمریکا پشتیبانی مالی می‌شوند، دست به نقض گسترده حقوق بشر می‌زنند

به گزارش  روزنامه گاردین چاپ انگلیس گزارش داده است که برخی از فرماندهان بدنام محلی افغانستان که توسط سازمان امنیت آمریکا پشتیبانی مالی می‌شوند، دست به نقض گسترده حقوق بشر می‌زنند.

این روزنامه می‌نویسد که پول‌های امنیتی غرب به ویژه پول‌های «سی آی ای» به فرماندهان بدنام محلی افغانستان داده می‌شود و آنها با این پول زندان‌های شخصی ساخته‌ و دست به تجاوز، زورگویی و کشتار و زندانی ساختن غیرنظامیان می‌زنند.

در این گزارش از «پیرام قل» فرمانده محلی در تخار توسط امنیت ملی پول بدست آورده است یکی از ناقضان حقوق بشر و فرمانده ستمگر نام برده شده است.

این گزارش در حالی به انتشار می‌رسد که قبل از این نیز گزارش‌های مشابه در رابطه با هدر رفتن پول‌های کمکی به افغانستان وجود داشت.

Advertisements