به گزارش اکسپرس تریبیون، نمایندۀ دایمی روسیه درشورای امنیت ملل متحد این سخنان را ابراز داشت.
 
به گزارش اکسپرس تریبیون، ویتالی چورکین نماینده دایمی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۹ دسامبر در کنفرانس بحث روی اوضاع افغانستان گفت: که هلاکت مولوی منصور رهبر طالبان صرفاً باعث آشتی ناپذیری بیشتر افراطیون درافغانستان شده است.
به نوشته اکسپرس تریبیون، برخی برش های بیانیۀ چورکین هشدار دهنده بودند. او اظهار داشت:همچنان «اطلاعاتی وجود دارند که درحال حاضر کمپ ها و پناه گاه های امن گروه داعش و مردمان آسیای میانه و قفقاز شمالی درافغانستان برپا شده و تا کنون ۷۰۰ خانواده تروریست ها از سوریه به آن جا منتقل شده اند.»

چورکین می افزاید: « برخی شرکای ما به تأمین رابطه با افراطیون و گروه های تروریست موجود در افغانستان مخالفت ندارند. ما از رویداد های بسیاری مطلع هستم از جمله زمانی که  جنگجویان داعش دو باره به وسیله هلیکوپتر های بدون نشانه های شناسایی در شمال افغانستان جا به جا شده اند.

چورکین همچنان از جنرال جان نیکلسون فرمانده امریکا- ناتو در افغانستان نقل قول کرد که « گروه تروریستی داعش و جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان، خود شان تحت نام «ولایت خراسان» به هدف ایجاد خلافت درافغانستان مستقر شده اند.