n00066948-b

حکومتی در دستان ستون پنجم

استانکزی همان متهم ردیف اول حمایت از طالبان و مقام مورد حمایت هردو رییس جمهور، با هشدار دادن از تهدید ستون پنجم در پی سرپوش گذاشتن بر چه حقایقی است؟

به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان، مدت ها است که مقام های با نام بردن از “ستون پنجم” معظلات حکومتی و امنیتی را از همین مجرا می دانند در حالی که با وجود گسترش ناامنی ها و جنگ های مدام بدون نتیجه این احتمال را به یقین بدل می کند که از درون حکومت و در بالاترین سطح با دشمنان همکاری صورت می گیرد.

رییس امنیت ملی افغانستان روز گذشته (چهارشنبه 8 جدی) در مجلس سنا با بیان اینکه کسانی از درون نظام به دشمنان ” تسهیلات و محل بود و باش” فراهم می کنند و مدعی شده است که این افراد با طالبان و تروریستان همکاری صورت می دهند
پس تشکیل دولت جدید در افغانستان که از آن 15 سال می گذرد، همراه با جنگ سالاران بسیاری از طرفداران طالبان در سطح های مختلف حکومتی به مقام رسیدند و هموار شاهد گردهمایی های در راستای حمایت از این گروه بوده ایم و حتی ریاست جمهوری دولت گذشته نیز از طالبان به عنوان برادر نام برده و خواهان صلح و ادغام شدن در قدرت بوده است.

با حکومتی که از دولتمردانی تشکیل شده از گذشته تاریک افغانستان و همچنان طرف های دیگر جنگ های سابق در قدرت و وجود اختلافات درون حکومتی بسیار پررنگ تر از امنیت، وجود ستون پنجم و نفوذی های که به راحتی دست به انتقال اطلاعات می زنند، حقیقتی است در افغانستان.ا

ما گفتن چنین سخنانی از شخصی که متهم به حمایت از طالبان است و همچنین در بالاترین رده امنیتی حکومت حضور دارد، بازی دوگانه ای است که افرادی چون استانکزی به راه انداخته اند زیرا اگر مقامی در این حکومت، از شخصی به عنوان مهره دشمن در حکومت نام برده یا برکنار شده و یا مجبور به سکوت شده است. نمونه های چون جنرال دوستم، معاون اول مجلس و والی پکتیا.افراد نفوذی به حدی در ساختار حکومتی رخنه کرده که کشوری چون پاکستان به راحتی مدیریت حملات در کشور را رهبری می کند و حتی نیازی به استفاده از استخبارات در این خاک نمی باشد زیرا چه بسیار مقاماتی که با امتیازگیری و معاملات وارد هر بازی هرچند علیه منافع افغانستان می شوند.

آیا بلند مرتبه ترین مقامات امنیتی که اشراف کامل بر استخبارات کشور دارند عاجز از دستگیری نفوذی های است خطرناک تر از هر دشمنی در میدان های جنگ؟

چندی قبل در رویداد جوزجان، جنرال دوستم استانکزی و اتمر را حامیان تروریست خواند که در پی ترور وی هستند و حنیف اتمر را متهم به در دست داشتن در ترور برهان الدین ربانی کرد.

زمانیکه معاون اول ریاست جمهوری چنین آشکارا با متهم کردن دو تن از بالاترین مقامات کشور به ترور و حمایت از تروریزم سخن می گوید و پس از آن فشارها بر جنرال دوستم چنان می شود که وی مجبور به خروج از افغانستان و پس از آن رویدادهای اتفاق می افتد که هم وجهه سیاسی و هم اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری را نشانه گرفته است می توان پی برد که چرا تاکنون ستون پنجم ها همچنان در حکومت باقی هستند؟

بهتر است مقاماتی چون استانکزی به جای گفتن سخنانی تکراری با توجه به وظیفه ای که در این کشور دارند به دنبال سازماندهی رهبران امنتیی و مدیریت میدان های جنگ باشد زیرا اکنون دیگر ولایتی نیست که در خطر ناامنی قرار نگرفته باشد و داعش تبدیل به خطری به بزرگی طالب شده است.

در سقوط دوباره قندوز، ریاست جمهوری نیز بدون انکه مقام و وظیفه خود را در نظر بگیرد به سادگی مقصر را مقامات بی کفایتی می دانند که در حوزه امنیت جابه جا شده اند در حالی که اشرف غنی خود دست به انتخاب و انتصاب همین مقامات می زند.

ستون پنجم اگر همان نفوذی های است که اطلاعت را به راحتی در اختیار دشمنان این کشور و مردم قرار می دهند از درون حکومت شکل گرفته و اکنون وسیله ای شده در دست مقاماتی چون استانکزی که با شانه خالی کردن از اتهام معامله گری آن را مربوط به نفوذی ها دانسته و هشدار می دهد.

حال باید گفت که فردی که در مقام رییس عمومی امنیت ملی می باشد به جای هشدار دادن ها به دنبال همان نفوذی های باشد که خود به طور قطع آگاه است که از چه مقاماتی تشکیل شده و چنین تکراروار از سخنانی نگوید که نه تنها تازگی ندارد بلکه تنها نشان از راه اندازی بازی های دوگانه افرادی چون او دارد.

امنیت افغانستان در مرحله بحران و سراشیبی است که تمامی مقامات از ریاست جمهوری گرفته تا پایین ترین رتبه های نظامی در آن دخیل هستند، آن زمان که عزت مردم و خاک این کشور را در قبال هر امتیاز و فسادی می فروشند و میدان های جنگ را بدون رهبر رها و ولایت ها و مردم را معامله می کنند.

حال ستون پنجم همان مقامات مدافع طالبان و هر هراس افکنی که این کشور را به نابودی کشاند، نیست و یا افرادی که در بالاترین رتبه های امنیتی هیچ عملکردی در جهت ثبات ندارند و دم از نفوذهای دشمن می زنند؟

+++++++++++++++++++++++++++

معصوم استانکزی: افرادی از درون نظام با دشمن همکاری می‌کنند

رئیس عمومی امنیت ملی تایید می‌کند که افرادی از درون نظام با دشمنان مردم افغانستان همکار هستند و به نفع آنان کار می‌کنند

آقای ستانکزی گفت که در کنار این، کسانی نیز وجود دارند که خواسته یا ناخواسته در جنگ روانی دشمن را یاری می‌رسانند.

به گفته وی، تا زمانی که جلو نفوذ عوامل بیرونی و تبلیغات ناخواسته روانی به نفع دشمن را نگیریم، بر دشمن پیروز نخواهیم شد.

رئیس عمومی امنیت ملی اضافه کرد که به دلیل دستررسی آسان به معلومات کافی، بسیاری از کشورها لازم نمی‌بینند جاسوس استخدام نمایند.

وی افزود: اداره امنیت ملی با امکانات محدود ظرفیت و توانایی آن را پیدا کرده است تا از هر حرکت نفوذی دشمن اطلاع یابد و بیشترین موارد تحرکات دشمن را نابود و خنثی سازد.

رئیس عمومی امنیت ملی تاکید کرد که این اداره مى کوشد انگیزه جنگی تروریستان که به دستور کشورهای بیگانه درخاک افغانستان دست به اعمال خشونت آمیز می زنند؛ را کاهش دهد.

به گفته او، این امر ایجاب می کندتاهمه اقشار برای پیروزی افغانستان در برابر جنگ نااعلام شده دست به کار شوند.

براساس اظهارات وی، علما و متنفذین کشور باید برای مردم تفهیم نمايند كه جنگ جارى در کشور تضاد در منافع کشورها بوده نه جهاد که هر روز مردم کشور قربانی می‌دهد.

وی بسیج ملی، تقویت سیستم و نهادها،حاکمیت قانون و تطبیق آن بالای همه گان را از عناصر پیروزی استراتیژی ملی -امنیتی دانسته که باعملی سازی آن این استراتیژی موفق و پردستآورد خواهد شد.