arif

عارف عرفان

هلمند در فروشگاه مافیای مخدر جهانی

در هوای بحرانی وبحرانسازی افغانستان پارچه های از جغرافیای وطن به حراج گذاشته شده ،در پایانیترین خط معامله قرارگرفته وتاریخ در دم تیغه رسیده است.خوب شد تاریخ جغرافیه نبود ورنه اینهمه داستان جنایت ازبایگانی آن پرواز مینمود.
ناقوس خطر درین سرزمین اشغالی همه جاودر چهار سمت میهن نواخته شده است،باد های قبل ازطوفان اصلی وزیدن دارد،تقدم کیسه های مقامات از خون ملت ،جان سرباز وبهای سرزمین بیش از پیش فزونی می یابد.
همراستابا شکست تروریسم در خاور میانه،معادلات در افغانستان در حال تغییر است و بسیاری از پروژه های راهبردی تا میعاد گاه حصول کرسی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا وسیگنال های تغییر برنامه های راهبردی وکادر رهبری دولت، باید به سرعت نور در افغانستان به مثابه آخرین آزمونگاه اقتدارقدرتگشایان جهان به کرسی نشسته تاجادهٔ تلافی جویانه به مثابه” نبرد آخرین” برای شکست های “اوکراین “و”سوریه” در افغانستان بویژه جنوب وشمال هموار گردد.
آری ؛ سردمداران رژیم ، هلمند این آستان استراتیژیک وبزرگ وهمجوار با پاکستان جایی که خون هموطنم ،وسرباز هم تنم چون دریایی هریرود برای پاسداری اش ریختانده شده است .
بلی ،در پی انهدام منابع نفتی داعش در سوریه وعراق وتامین هزینه استقرار داعش در شمال افغانستان که همزمان حذف جنرال دوستم را در لای یک توطیهٔ طراحی شده در دستور کار قرار داده است ،حالا هلمند ،آن سرزمین سبز وطلای وولسوالی آن «مارجه» “پایتخت” هیروئن جهان را برای چرخش ماشین جنگی دشمنان وطن ولشکریان نیابتی تروریسم ،در معرض فروش قرار داده اند ،تا با تولیدات انبار های هیروئین آسیابهای خون در کشوربه حرکت در آمده وتپه های از کله منار ها در کرانه های این مرزوبوم اعمار گردیده وآرامگاه های از معتادین را درین سرزمین بنا نمایند.
تاریخچهٔ مختصر “مخدر” در هلمند.
………….ً……………………….
سالهای هشتاد میلادی با ظهور مجاهدین وهزینه های ماشین جنگی آنها علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان،برای بارنخست بنا بر ابتکار سازمان «سیا» وتحت مهندسی آی اس آی پاکستان در سایهٔ تنظیم های جهادی مرتبط به آن، تخمه های مرگ بنام خشخاش در سرزمین سبز وحاصلخیز هلمند زرع گردید و با ایجاد کارخانه های تولیدی در ساحات مرزی ،در ازای تسلیحات نظامی‌ غرب، تجارت وصدور هیروئین از هلمند بوسیله سازمان “سیا “راه اندازی گردید.
در آغاز شهروندان سه کشور همسایه ،چین ،اتحاد شوروی سابق وایران در نقشه” اعتیاد سازی ” این برنامه قرار داده شد ،سپس با درهم شکستن این مرز ها، قاچاق هیروئین وارد قاره های سبز اروپا و آمریکا گردید.
بر گواهی آمار های تاریخی ،”در سال ۱۹۷۹ میلادی ومراحل آغازین آن تولید تریاک در هلمند به ۲۵۰ تُن بالغ گردید،اما در سالهای ۱۹۸۱-۱۹۹۰ وتامین اشتهای اژدهای جنگ در کشور تحت نظرسازمان جهنمی آی اس آی پاکستان ، این رقم به «۲۰۰۰» تُن ارتقا یافت .سپس میزان تولید تریاک در عهد حکمروایی طالبان در سال ۱۹۹۶ به میزان ۴۶۰۰ تن ازتقا یافت که درین زمان ،حدود ۷۵ فصید تولیدات هیروئین جهان را احتوا مینمود.
یکی از دراماتیک ترین چرخشی که درین زنجیره پدید آمد عبارت از آن بود که ملاعمرهبر گروه طالبان بخاطر کسب مشروعیت وشناسای حکومتش در مجامع جهانی در سال ۲۰۰۰ طی فرمانی زرع خشخاش را منع قرار داد وبطور یکبارگی میزان تولید تریاک به رقم« ۱۸۵» تُن کاهش قابل ملاحظه یافته وبه قول آگاهان سیاسی همین امر اسباب تجاوز آمریکا به افغانستان وسقوط نظام طالبان را فراهم ساخت.
در دوران پنج سال اشغال افغانستان در عهد تریاک سالار مشهور افغانستان ونمایندهٔ مافیای جهانی حامد کرزی ،میزان تولید تریاک از رقم ۱۸۵ تن سالانه به « ۸۵۰۰» ارتقا نمود.”(۱*)
تداوم سالهای اشغال متداوما گراف صعودی تولید مواد مخدر را در افغانستان ترسیم نمود، چنانچه در سال ۲۰۱۳ به تناسب سال ۲۰۱۲ میزان تولید ۳۶ فیصد وبالغ بر ۵۵۰۰ تن افزایش را نشان میدهد.
در حال حاضر در تداوم نقش حمایت دولت موجود در عرصهٔ تروریسم ومواد مخدرودرامتداد راهکار دولت تحت زعامت اشرف غنی ،افغانستان کماکان جایگاه نخست را در تولید مواد مخدر در جهان حفظ نموده وبا تولید بیش از ۹۰فیصد هیروئین جهان افتخار نام ” درگ استت”را از آن خود نموده است.
درنگی برعواید مخدر هلمند
‌ .‌‌‌‌‌‌…………………….
بی نیاز از گفتار است که تجارت هیروئین بنام” طلای سفید” ردهٔ سوم را در اقلام تجارتی جهان بعد از تجارت نفت وسلاح از آن خود نموده است .برقول رییس فدرال سرویس مخدر کشور روسیه میزان ارزش محصولات تریاک در افغانستان سالانه در حدود«۶۵»بلیون دالر میرسدکه از آن جمله صرف حدود یک میلیارد دالر به کیسهٔ دهاقین وجنگجویان طالبان ومتباقی” ۶۴” ملیارد آن به صندوق مافیای بین المللی مواد مخدر واریز میگردد.
باید توجه داشت که درین آمارصرف عوایدو ارزشهای میان مرزی داخل افغانستان مطرح بحث است.قرار آمار های جدید عواید سالانه در آمریکا از درآمد مواد مخدر افغانستان بر« 252» بلیون دالر بالغ میگردد‌.
قابل یادهانیست که سالانه حدود ۴۱۵ هزار کلیو گرام هیروئین از افغانستان عمدتا بوسیله هواپیماهای نظامی به ایالات متحدهٔ آمریکا صادر میگردد.
امروز میزان عواید مخدر افغانستان در تعاملات نقدی دررمارکیتهای غربی سالانه به بیش از ۲۰۰ بلیون دالر میرسد.
یکی از بارزترین رویکرد درین تجارت بُعد عواید مضاعف این طلای سفید است ،چنانچه مواد ترکیبی کمیاوی برای پروسس تریاک وتبدیل آن به هیروئن از منابع خارجی داخل افغانستان شده و سالانه حدود« دوازده» هزارتن مواد کمیاوی داخل کشور صادر شده که عواید جدا گانه را به کیسه تاجران ومافیای مخدر جهانی سرازیر مینماید.
سکتورمخدر،لوکوموتیف اقتصادی آمریکا
…………………………………..‌‌……………
یافته های “واشنگتن بلاگ”که تحت عنوان “جنگ مخدر”نگارش یافته است اذعان میدارد:” این بکلی اثبات یافته است که ارتش آمریکا در برخی از اوقات در اقصی نقاط جهان عملیات نظامی را بخاطر حمایت از مواد مخدر براه می اندازد(*۲). نه تنها این بل بانک های بزرگ آمریکا زمینه ساز تعاملات “پولشوئی”برای کارتل های مواد مخدرنیز میباشند.چنانچه بر قول رییس شعبۀ “جنائی ومواد مخدر ” ملل متحد،” انتونیا ماریا کوستا” ،موجودیت همین پولهای قاچاقچیان مواد مخدردر سال 2008 بود که بانک ها را دربحران مالی جهانی(درآمریکا-ب) به چرخش کشانیده و نجات داد. گفتنیست که برقول همین منبع ،مبلغ (352$)بلیون دالراساسآ درآمد پروسس های پولشوئی وجنایتکارانه بودکه بوسیلۀ موسسات مالی انباشته شد.
بعد ازپنجمین سال بحران مالی درآمریکا، هنوز بانک های بزرگ آمریکا چنین معاملات پولشوئ را انجام میدهند.
مقدمات پروسهٔ فروش هلمند
………………………..
دولت فاسد ومافیای کابل که نقش مجری برنامه های راهبردی استعمار ومافیای جهانی و مقام تمویل کننده ماشین تروریسم جهانی را بدوش دارد، در یک رویکرد افسانه سازی عوامفریبانه حدود ده ماه قبل نخستین فصل واگذاری ولسوالی های هلمند تحت عنوان عقب نشینی تاکتیکی را آغاز و برخی ولسوالی ها را برای طالبان واگذار نمود. در حالیکه برقول جبار قهرمان نماینده پیشین رییس جمهور در هلمند ،شمار طالبان در هلمند بیش از ۴۵۰-۴۸۰ تن نمی باشند . اماسوگوارانه بر حسب یافته های موسسهٔ «سیگار» نیمی از ( ۲۶) هزار نفر سربازی که در هلمند حقوق دریافت میدارند ، وجود خارجی ندارند.
تا کنون پروسه تسلیمی چهار ولسوالی شامل ولسوالی های دیشو،بغران،نادعلی وموسی قلعه برای طالبان تکمیل گردیده وبرای لشکریان نیابتی و سرکردگان مافیای مواد مخدر جهانی تسلیم داده شده و اخیرآ تدابیر مشخص برای فروش وتسلیمی پنجمین ولسوالی زرخیز هلمند بنام «مارجه» که لقب “پایتخت” هیروئین جهان را از خود نموده است از سوی مقامات ارشد دولت ووزارتهای دفاع ،داخله وامنیت ملی برای لشکریان نیابتی بنام طالبان اتخاذ شده است.
ولسوالی مارجه در نزدیکی شهر لشکرگاه واقع شده است وبرقول آگاهان نظامی سقوط آن ولسوالی شدیدآ شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را مورد تهدید قرار میدهد.
براساس تجویز حکومت پوشالی ، تدابیری اتخاذ شده است تا تمامی نیرو های ارتش،پولیس ملی،پولیس محلی ونیرو های امنیتی شهر مارجه را تحت عنوان عقب نشینی” تاکتیکی ” ترک نموده ودر ولسوالی شوراب وشهر لشکرگاه جابجا گردند.
بارزترین تفاوتی که درین عقب نشینی تاکتیکی برنامه ریزی شده است عبارت از واگذاری بخش اعظم تجهیزات سقیل نظامی ،وسایط ووسایل زرهی ،تانکهای نفت وآب،آشپز خانه های سیار ،کلاه های زرهی ,واسکت های زرهی ،موتورسایکل، برای طالبان میباشد.(۳*)
برویت این نگارش ورخداد های عقب پرده میتوان چنین استنتاج نمود که ولایت هلمند بنا بر موقعیت استراتیژیک وانبار های تولیدات مخدر وارزشهای بزرگ مادی بویژه ولسوالی مارجه به حیث پایتخت هیروئین جهان از طرف دولت اختاپوتی ومافیای کابل به مثابه حامی سرسخت تروریسم ومامور انتقال ،تمویل وتحهیز داعش درکشور،در یک قاب طلایی گذاشته شده است و عنقریب برای لشکریان نیابتی بنام طالب ومافیای جهانی اهدا گردیده تا آفرینشگر مصیبتهای بزرگ وجبران ناپذیر در کشور گردد.
آنچه که مایهٔ تعجب وتآثرعمیق است ،سکوت مرگبار تمامی نهاد های سیاسی ،اجتماعی ،احزاب بویژه احزاب چپ و دموکرات ،شخصیتهای ملی ووطندوست افغانستان ،جامعهٔ مدنی ومردم خموش این جامعه در برابر روشهای ضد ملی ولجام گسیختهٔ این گروپ مافیا است .
این رویکرد مرگبار سبب شده است تا یک دولت منفور بر بالای گلوی سی ملیون انسان این وطن گام مانده،طرح توطیه های شیطنت آمیز ریختانده ،سرزمین ،تاریخ وحیات مادی و معنوی ملت را به حراج گذاشته وتالاب های خون را در کشور برپا نماید؛
خواننده عزیز؛از خوانش وهمرسانی این خامه قبلآ وقلبآ سپاسگزارم،امید بازدیدویدیو کلیپ ذیل را در نظر داشته باشید.
با احترامات فایقه
عارف عرفان
لندن،دسامبر۲۰۱۶ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
برای معلومات بیشتر لطفأ به ویدیو کلیپ ذیل نگاه نمایید: https://homayundotorg.wordpress.com/2016/12/21/واگذاری-هلمند-از-سوی-حکومت-به-طالبان-مد/
منابع:
۱*:آسیا تایمز ,نویسنده‌ای Alfrd W macoy,پروفیسور تاریخ در یونیورسیتی Wisconsin – Madison آمریکا
۲*- وبگاه گلوبال ریسرچ ،تحت عنوان جنگ مخدر در افغانستان مورخ ۱۳/۱۱/۲۰۱۳
۳*-اخبار آی تی وی
………………………………………………………