367028

خبر عاجل

از صفحه عبدالرشيد دوستم

تدوير جرگه قومى متشكل از بزرگان، سياسيون، روشنفكران، علماى دين، نمايندگان زنان، جوانان و متباقى أقشار مختلف مردم ولايات شمال و شمالشرق عنقريب در شهر شبرغان بخاطر ادامه ويا سلب حمايت و اعتماد از داكتر اشرف غنى و حكومت مركزى داير ميگردد.
درين جرگه در ضمن سلب حمايت و اعتماد از رئيس جمهور و حكومت مركزى تغيير نظام به فدرالى ويا اعلان خود مختارى ولايات حوزه شمال و شمالشرق مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در چند روز گذشته روساى جمهور و نمايندگان كشورهاى دوست از جمله ولاديمير پوتين رئيس جمهور فدراتيف روسيه، رجب طيب ايردوغان رئيس جمهور تركيه، امام على رحمن رئيس جمهور تاجيكستان، شوكت ميرضيايف رئيس جمهور ازبيكستان، قربان قلى بيردى محمدف رئيس جمهور تركمانستان، نور سلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان و نمايندگان جمهورى اسلامى ايران، جمهورى خلق چين و كشور هند با تماس هاى جداگانه با جنرال دوستم ابراز همكارى و حمايت از روند مردمى و پشتيبانى سياسى و اقتصادى بخاطر ثبات و امنيت و مبارزه با گروه هاى تروريستى را نمودند .
همچنان تعداد كثيرى از جنرالان قواى مسلح، روشنفكران و تحصليكردگان مقيم در خارج از كشور درين جرگه حضور خواهند يافت.
موقف رسمى و فراخوان عمومى در چند روز آينده توسط جنرال دوستم شخصاً اعلان ميگردد

Gen’ Abdul Rashit Dostum سترجنرال عبدالرشيد دوستم.

Advertisements