f256c-138173286925

جنرال دوستم براى بازگشت به كابل ده شرط گذاشته است.

شروط قرار ذيل است:

1.

برای برگشتم به کابل تضمین امنیتم توسط جامعه جهانی از جمله ترکیه و روسیه ضروری است. نمی خواهم به سرنوشت حبیب الله کلکانی دچار شوم.
2.

باید حنیف اتمر و معصوم استانکزی بحیث مظنونان طراح کمین و ترور بنده و همراهانم از کار برکنار و به دادگاه معرفی شوند.
3.

دولت باید غرامات برای خانواده های بادیگاردها و سربازان قربانی در توطیه اخیر در غورماچ بپردازد.
4.

پرونده ای که برای بنده در دادگاه لاهه توسط رییس جمهور و شورای امنیت ملی افغانستان باز شده باید بسته شود.
5.

بازگردادن تمام صلاحیت های معاون اول رییس جمهور مطابق به قانون اساسی کشور.
6.

تقرر لیست کادرهای پیشنهادی توسط مقام محترم معاونیت اول ریاست جمهوری در مرکز و ولایت ها و از جمله پست های امنیتی و وزارت خارجه کشور.
7.

توجه به امنیت شمال از طریق افزایش نیروهای امنیتی و تجهیزات لازم.
8.

تجهیز محافظان امنیتی مقام معاونیت با سلاح های پیشرفته و تقویت نیروهای خیزش مردمی برای دفاع از ولایت های جوزجان و فاریاب و سرپل.
9.

توجه به بازسازی مناطق ترکتباران کشور و سهم عادلانه در تعلیم و تربیت و بورس های تحصیلی بخارج کشور.
10.

برگزاری مجلس بزرگان (لوی جرگه) برای اصلاح قانون اساسی کشور بمنظور تغییر نظام متمرکز به نامتمرکز

تلکس شایعات  .